Büyüler Gerçek Mi?

Büyüler ile ilgili düşünmeye başlayınca bunlar gerçek olup olmadığı da akıllarda belirmektedir. Medyum Okşan Hoca bu yazımızda sizlerin merak ettiği bu tür soruları yanıtladı. Konuyla ilgili olarak merak ettiğiniz tüm ayrıntılar yazının devamında...

Büyüler Gerçek Mi?
Büyüler Gerçek Mi?

Büyüler gerçek mi sorusu bu konuya ilgi salanların cevabını çok merak ettiği bir sorudur. Aslında bunun cevabını kutsal metinlerde bulmak kolaydır. Kuran başta olmak üzere bir çok kutsal kitap büyü gerçeğinden açık bir şekilde bahsederler. Büyünün nasıl çıktığı ve ne şekillerde kullanıldığı da kutsal metinlerde kendilerine yer bulmuştur. Elbette ki büyü hakkında yazılan çok eski metinlerde de bunlar anlatılmaktadır.

Medyum Okşan Hoca, insanların büyü ile karşılaşıncaya kadar hep bir şüpheleri olduğunu söyler. Çünkü akıl almaz şeylerden bahsedilmektedir. Bu sebeple de büyüler gerçek mi sorusu insanın aklını hep kurcalamaktadır. Doğal olarak da büyü hakkında net bilgi bu bela sebebiyle başına iş gelen insanlardadır. Büyülerin gerçekliği hakkında şunlar da önemlidir.

  • Büyü hakkında Kuran gibi kutsal bir çok kaynak bilgi vermektedir.
  • Büyüden kurtulmak için ayetlerden de faydalanılmaktadır.
  • Büyüler insanın aklının ötresinde metafiziksel bir güçtür.
  • Büyü ile yapılabileceklerin sınırı çok geniştir.
  • Büyüler insanların hayatlarının merkezine dokunacak kadar güçlü olgulardır.

Büyü Var Mıdır?

Büyü var mıdır sorusuyla medyumlar ve bu konuya ilgili olan kimseler sıklıkla muhatap olmaktadırlar. Bu da son derece tehlikeli sularda yüzmek demektir. Büyünün etkisi hakkında tarihsel bir çok veri de vardır. Osmanlı saraylarından Babil saraylarına kadar bir çok tarihsel süreçte büyücüler vardır. Büyü insanı ruhsal ve bedensel olarak etkileyen çok büyük bir güçtür.

Büyünün yapabileceklerinde bir sınır elbette ki vardır ancak bu sınır insan ihtiyaçlarının tümünü kapsamaktadır. Büyü var mıdır sorusu haklı bir sorudur. Ancak bizlerin arzusu bu konuda kötü bir tecrübe kazanmanıza müsaade etmeden sizlere bunu açıklamaktır. Büyüler ile genellikle gönül işleri halledilmez. Aynı zamanda çoğu kimse intikam ve çözülmesi zor sorunları için de büyüye başvurur.

Kuran’da Büyü Var Mı?

Kuran’da büyü var mı sorusu da bu konuda ilmi olmayan kişilerin sık sorduğu sorular arasında yer alıyor. Öncelikle bilinmesi gereken şudur ki Kuran bir büyü kitabı değildir. Ancak İslam kitabında büyü bir çok farklı ayette geçmektedir. Bu da büyünün gerçekliği hakkında inananların elindeki en güçlü delildir.

Büyüler hakkında yapılan araştırma ve çalışmalar göstermektedir ki tüm dinler büyüye aynı mesafededir. Yani yaratıcıya inanan dinlerde büyü gerçek olarak kabul edilmiştir. Kuran’da büyü var mı sorusunu soran bir kimse de kitabı araştırdığında bir çok kıssada büyüden bahsedildiğine şahit olacaktır. Zira büyü ile sınanan bir çok peygamber de olmuştur.

İslam dini başta olmak üzere Musevilik ve Hristiyanlık dinleri de büyü konusunda aynı noktadırlar. Özellikle günümüzde ve geçmişte bir çok Yahudi bilgin ve din adamı büyü ile içli dışlı olmuşlardır. Yani Ortadoğu da büyüyü en çok kullanan toplum İsrail soyundan gelenlerdir. Ancak ne kadar en güçlü büyücüler bunlardır sanılsa da yanlış bir görüştür.

Sihir ve Büyü Var Mıdır?

Sihir ve büyü var mıdır sorusu hep akıllarda soru işaretleri yaratmıştır. Bu tarih boyunca insanların cevabını aradığı bir soru olarak karşımıza çıkmaktadır. Medyum Okşan Hoca özellikle bu konuda tecrübe edinmiş insanların konuyu daha iyi kavradığını belirtmiştir. Aslında sihir ile muhatap olan insanlar bu konuda çok acı tecrübeler yaşamışlardır.

Bu konuda inanıp inanmamak bir nevi iman meselesidir. Çünkü Kuran başta olmak üzere semavi kaynaklar büyünün gerçekliğini açıklamaktadırlar. Böyle bir durumda sihir ve büyü var mıdır sorusu iman eden kimseler için son derece absürt kaçmaktadır. Zira Allah indirdiği her dinde bu konuyu açıklamış ve kıssalarla anlatmıştır.

Kara Büyü Var Mıdır?

Kara büyü var mıdır sorusuyla sıkça muhatap olmaktayız. Bu insanların araştırma isteğinden kaynaklanmaktadır. Çünkü kara büyü ile yapılabilecekler ve vaat edilenler oldukça değişik uçlardadır. Kimi kara büyü ile kişilerin yuvaları yıkılmakta, kimileri ile kişi hasta yataklarına düşürülmekte ve kimileri ile de bitkin hayattan soğumuş hale getirilmektedirler.

Kara büyü ile koca aileler meteliğe muhtaç hale düşebilirler. Ayrıca İşleri batar ve kazandıkları tek kuruşun bile bereketi kalkabilir. Kara büyü var mıdır sorusunu soran kimseler bu konularda araştırma yaparak şahitler ile konuştuklarında da ikna olmaktadırlar. Ancak en büyük ve istenmeyen sorun bir kara büyüye muhatap olmak zorunda kalınmasıdır.

Gerçek Sihir Nasıl Yapılır?

Gerçek sihir nasıl yapılır büyük bir merak konusudur. Çünkü gerek kitaplarda gerekse de internette bu konu ile ilgili bir çok asılsız bilgi dolaşmaktadır. Verilen tarifler ve vaatler havada uçuşmaktadır. Oysa büyü yapımı herkesin harcı olmadığı gibi aleni olarak tarif verilse bile yapılamayacaktır.

Bir kimsenin sihir yapabilmesi için en önemli şart bu ilmi öğrenmiş, tatbik etmiş ve icazet almış olmasıdır. Çok eski yazılarımızda bu ilmi de herkesin alamayacağından bahsetmiştik. Gerçek sihir nasıl yapılır konusu bu sebeple dönüp dolaşıp medyum olmaya dayanmaktadır. Bu sebeple de büyü yapımı için doğru medyumla çalışılması büyük önem taşır.

Sihir yapmak sanıldığı kadar kolay değildir. Bir kaç maddeyi karıştırıp bunu kağıda dökmekten ibaret asla değildir. Sihir bir ilimdir ve son derece tehlikelidir. Bunu yapmak ve sonuç almak yalnızca her kural ve kaideye uyulduğu takdirde olur. Bu kaidelerin her biri sırla doludur ve yalnızca bu ilmi bilenlerin yapabileceği derin ilim ile yoğrulmuştur.

Kimlere Büyü İşlemez?

Kimlere büyü işlemez sorudu da çok sık şekilde sorulmaktadır. Bu doğal olarak insanların kendilerini korumak istemeleri duygusundan sebep sorulmaktadır. Büyü konusunu bilen ya da bir şekilde tecrübe eden kişiler sürekli bir koruma altında olmak istemektedirler ve bu son derece insanidir. Bilindiği gibi peygamberlere bile büyü yapılmıştır.

Hal böyle olunca da insanların kendilerini korumak için türlü yollara başvurmaları da normaldir. Fakat özellikle kimlere büyü işlemez sorusuna net verilecek cevaplar da bellidir. Büyüden sakınmak için koruma büyüsü yaptıran, koruma muskası taşıyan ve medyumun belirttiği ayetleri her gün okuyan kimselere büyü işlemeyecektir. Bu konuyla alakalı alınacak en önemli önlem iyi bir medyuma bunu danışmaktır.

Kuran’da Kaç Yerde Büyüden Bahsedilir?

Kuran’da kaç yerde büyüden bahsedilir sorusu inananların en merak ettiği sorulardandır. Bu soruya kırkın üzerinde ayetle cevap vermek mümkündür. Bir çok yerde de dolaylı olarak bahsi geçmektedir. Büyüler insanların hayatlarını derinden etkiler ve kıssalarda da bu konulara özellikle değinilmiştir.

Medyum Okşan Hoca, insanların büyü konusunda ellerindeki en önemli kaynakların kutsal kitaplar olduğunu söylemektedir. Kuran’da kaç yerde büyüden bahsedilir sorusunu soran kişiler de özellikle bu kutsal kitabı inceleyerek ayetleri görebilirler. Büyü peygamberlerin bile hayatlarına direk müdahale etmiştir. Elbette ki Kuran’da geçmesi de bu vesile ile de olmaktadır. Bu mesele ile alakalı şunlar çok büyük önem taşır.

  • Kuranda kırkın üzerinde ayet büyüden ve bunula ilgili kıssalardan bahsetmektedir.
  • Büyülerin yapımında kutsal kitaplar kullanılmaz ancak bozma hususunda onlardan yardım alındığı doğrudur.
  • Büyü işlemleri din adamları tarafından yapılamaz ya da bozulamaz.
  • Kuranda geçen ayetler tek başına okunarak büyü bozamazlar.
  • Kutsal kitaplar iman kitabıdır ve büyü konusunda bir çok açıklama yapmıştır.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir