1. Anasayfa
  2. Büyüler

Cifir İlmi

Cifir İlmi
Cifir İlmi

Cifir ilmi, din alimleri tarafından uygun görülen ve büyük bir kesim tarafından olumsuz görüş benimsenen bir yöntemdir.

Bu noktada insanların kafasında soru işareti olduğu biliniyor. Medyum Okşan Hoca, yazımızda sizlere sunacağı bilgiler ile, soru işaretlerini varsa bunlara net yanıt verecektir.

Cifir ilmi, bir takım özel hesaplama yöntemleri kullanılarak yapılan özel bir tekniktir. Kuran’dan farklı manalar çıkarmak ve olayları yorumlamak için bu ilme başvurulur.

Eski süreçlerde insanlar rakam yerine harfleri tercih ederdi. Hece sıralaması gibi birçok özel teknik de kullanılırdı.

Kuran-ı Kerim’de ayet ve harflerden yola çıkarak değişik kural ve kaideler ile anlamlar çıkartılmaya başlanmıştır. Cifir ilmi bu şekilde yorumlanabilir.

Aynı zamanda dünyanın başlangıç sürecinden sonuna kadar her şeyden bilgi almanın mümkün olduğunu ifade eder.

Çok yönlü bir bilgi akışı olması, oldukça etkileyici sonuçların da ortaya çıkmasına eden olmuştur.

Cifir İlmi Nedir?

Cifir ilmi nedir sualini herkes gerçek manada cevaplandıramaz… Cifir ilminin ne işe yaradığı konusunda çok farklı ana başlıklar ve konu içerikleri yer alıyor.

İlk aşamada cifir ilmi ile, dini bilgi içeren konular hakkında bilgi almak söz konusu olur. İnsanların gelecekleri hakkında haber almak ve Kuran şifrelerini çözmek söz konusu olmaktadır.

Aynı zamanda büyü ile alakalı noktalara da değinilmiştir. Sadece bu konuda uzman olan kişilerin değinmesi gerekir.

Aksi halde süreç istenmeyen boyutlara gelebilir. Online ortamda da bu konu başlığında çok fazla hatalı bilgi olduğunu vurgulamak doğru olacaktır.

Cifir İlmi Ne İşe Yarar?

Cifir İlmi Ne İşe Yarar?
Cifir İlmi Ne İşe Yarar?

Cifir ilmi ne işe yarar ve nedir gibi sorular, merak edilen önemli konu başlıklarını da beraberinde getirir. İlk olarak, bu konuda çok fazla sayıda görüş olduğunu dile getirmek gerekiyor.

İslam’dan önce kullanılan bir yöntem olan cifir ilmi üzerine çok sayıda din ve bilim adamı çalışmalara yapmaya devam ediyor.

Günümüzde kutsal kitabımız üzerinden yapılan hesaplamalar ile isminden söz ettirir. Bazı kişiler buna karşı iken, baz insanların daha ılımlı yaklaştığını biliyoruz.

Bu konuda net bir bilgi almak için ise Medyum Okşan yorumları son derece değerlidir. Eksik veya hatalı bilgi sahibi olmak kişiye yanlış karar verme noktasında sorun yaşatır.

Bu nedenle, kişi karar vermeden önce ele aldığı kaynakların doğru olduğuna emin olmalıdır. Aksi halde, daha önce de ifade ettiğimiz gibi sorunların meydana çıkması çok büyük bir olasılıktır.

Cifir hesaplama yöntemleri hakkında da internette çok fazla bilgi vardır.

Bu konuda araştırma yapan ve yeterli yeteneğe sahip olmayan kişiler, cinlerin tuzağına çekilebilir.

Günümüz ve geçmişte mehdilik iddia eden kimseler bu nedenle meydana gelmiştir. Kişinin titiz bir şekilde konuya yaklaşması ve mesafeli olması gerekir.

Bu ancak gerçek bir medyum hoca, bunu kalpten hisseden kişiler tarafından olur. Cifir hesaplama süreçlerinde belli başlı rakamların toplamını bulmak değil, onun nasıl yorumlanması gerektiği önemlidir.

Cifir hesaplama işleminin basit olduğunu düşünen bir kesim vardır. Ama bunun doğru olmadığının net bir şekilde altını çizmek gerekiyor.

Kişi, bu konuda uzman olmak için belli bilgi ve birikime sahip olmalıdır. Bunlar da el yazması kitaplarda yer alan bilgileri içerir.

Şifre çözme işlemi için analitik zekanın da önemini vurgulamak gerekiyor. Çok çeşitli hesaplama yöntemleri olması, insanların akıl sağlığını tehlikeye atabilir.

Cifir İlmi Ne Demek?

Cifir ilmi ne demek sorusu, geniş bir kesim tarafından merak edilen ve buna uygun olarak insanların araştırdığı son derece derin bir konudur.

Sözlüklerde yapılan açıklama, bu ilmi gelecekte meydana gelmesi olası olayların değişik yöntemler ile öğretildiğine inanılan ilim ismi olarak tanımlar.

Birçok kitapta da bu konu başlığında önemli bilgiler yer aldığı bilinmektedir. İnsanların yaptıkları araştırmalar üzerinden elde ettikleri bilgiler sayesinde, konunun derinine inmek söz konusu olabilir.

Eğer konu derinine inmek ve tam anlamı ile uzman olmak gibi bir isteğiniz varsa, sitemizde yer alan bilgileri değerlendirmek işe yarar bir süreç olabilir.

İnsanlar her zaman için matematik ve kâinat arasında bir ilişki kurmak istemiştir. Matematik çok etkili bir güçtür ve aradığımız soruların yanıtlarını bulmak noktasında etkili olabilir.

Birçok eski topluluk çeşitli yöntemler ile dünya durumunu, sonrasında, geleceği, devletlerin akıbetini yorumlamak adına çeşitli yöntemler geliştirdi.

Pisagor, sayılar ve geometri şekilleri arasında ilişkiler buldu. Aynı zamanda birçok bilim insanı sayıların sırlarına erişmek için mesai harcadı.

Cifir ilmi konu başlığında edindiğimiz bilgiler, bizlere daha çok bilgi sahibi olmak için rehber yolu sunar. Bu rehberi en doğru şekilde kullanmak ve buna göre adım atmak söz konusu olmaktadır.

Cifir İlmi Hesaplama

Cifir ilmi hesaplama işlemi için Medyum Okşan Hanım’dan yardım almak önemlidir. Hesaplama süreçlerinde akıl kullanmak gerekir.

Harflerin rakamlara denk gelmesi ve bunun üzerinden yorumlama şeklinde yapılmaktadır. Derin bir konu olması, özel ilgilenmesi gereken süreçleri ortaya çıkartır.

Bu noktada, gerçek anlamda süreçte başarılı olan ve insanlığa hizmet vermek isteyen kişilerden destek almak gerekiyor.

Hesaplama hakkında bilgi alan kişilerin bu noktada yola yeni başladıklarını bilmeleri de son derece önem taşır.

Bilindiği gibi harflerden tarih çıkartılması Ebcet hesabı ile olur. Bu hesap baz alındığı zaman her harf bir rakam değeri taşır.

Harflerin manaları olduğu çok nettir. Bunun üzerinden hesap yapmak ve buna uygun yorumlarda bulunmak, ancak güvenilir bir medyum hoca tarafından olabilir.

Aksi halde yapılan yorumların içeriğinin boş olması gibi bir durum söz konusudur. İslam dininde cifir ile alakalı tartışmalar çok eski zamanlardan bu yana devam ediyor.

Alimler arasında süre gelen bu tartışmaları sonlandırmak için delil arayışı olduğu bilinmektedir. Esrarlı ve karmaşık bir dil olması kafalarda sürekli bir tartışma olmasına neden olur.

Cifir İlmi ile Evlilik

Cifir İlmi ile Evlilik
Cifir İlmi ile Evlilik

Cifir ilmi ile evlilik, kişinin geleceği hakkında bilgi almasına neden olabildiği için, evlilik gibi kutsal süreçlerde de son derece etkilidir.

Cifir ilmi baz alındığı zaman, kişinin hayat sürecinde verdiği doğru ya hatalı kararların sonuçları olduğunu biliyoruz.

Ama kişi, gelecekte ne yapması gerektiğini bilme konusunda her zaman merak içindedir. Cifir ilmi sayesinde çözülen şifreler de bu noktada sizlere tam anlamı ile yardım eder.

Cifir ilmi ile evlenen kişiler, yaptıkları evliliklerin doğru olduğunun farkında olur. Fakat eşlerden birinin bunun farkında olmaması gerekir.

Aksi halde süreçte bozulmalar meydana gelir. En güvenilir ve kaliteli medyum hocalar sayesinde gizli ilimler konu başlığı altında çok sayıda önemli bilgi sizlerin olacaktır.

Bu bilgileri değerlendiren kişiler, sorunların çözümü için daha hızlı olabilir. Güvenilir, gerçek ve üstün bir kişilik olarak Medyum Hanım ile hemen iletişime geçebilirsiniz.

Cifir ilmi, daha öncesinde de ifade ettiğimiz gibi Kur’an-ı Kerim şifresini çözme noktasında son derece etkili bir hesaplama yöntemidir.

Bu yöntem daha çok eski toplumlarda, gelecek hakkında bilgi sahibi olma iç güdüsünden meydana gelir. Günümüzde de insanlar bu mantık ile fal baktırır ve gelecek hakkında haber almak ister.

Medyum hocalara danışmanız halinde bu konular sorun teşkil etmez.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir