1. Anasayfa
 2. Büyüler

Din ve Büyü

Büyü ve dinler tarihi incelendiğinde aralarında ayrışmaz bir paralellik olduğu görülmektedir. Bu yazımızda sizler için bu konulara değinmeye çalışacağız. Medyum Okşan Hoca insanların dine ve büyüye bakış açılarını anlatacak. Ayrıca bazı büyüler hakkında da değerli bilgiler sunacağız. Din ve büyü hakkında merak ettiklerinizi yazımızda bulabilirsiniz…

Din ve Büyü

Din ve büyü tarihsel süreçte bir çok noktada karşılaşmıştır. Özellikle kutsal metinlerde ve kutsal kitaplarda da büyüden sıklıkla bahsedilmektedir. Kuran’ da Bakara suresinde Harut ve Marut isimli iki meleğin büyü hakkında insanlara öğrettiklerinden bahsedilir. Buradan da anlaşılacağı gibi büyü gerçektir. Yaratıcı insanları büyü hakkında uyarmış fakat bir sınav olarak da serbest bırakmıştır.

Genel manada da tüm dinlerde ve inanışlarda büyünün yeri çok büyüktür. Din ve büyü ilişkisi incelenirken her yönden ele alınmalıdır. Yani birbirinden bağımsız kıtalarda yaşayan minimal topluluklarda bile büyü vardır. Büyü ritüelleri bulunmaktadır. O halde aralarında bağ olmayan bu insanların büyü hakkında ortak bilgi sahibi olması dikkate şayan bir konudur. Büyü ve din ilişkisi hakkında şu bilgiler çok önemlidir.

 • Din insanların yaşama biçimlerini ve sınırlarını koyarken büyü hayatını derinden etkileyebilir.
 • Din insanları büyüden korumaz çünkü ona da izin verecek olan yaratıcının iradesidir.
 • Büyü insanlar için bir sınavdır ve üstesinden ancak bu ilme sahip olanlar gelebilir.
 • Büyüler çeşitlidirler. Kimisi iyilik için olabilir kimisi de kötülük için yapılabilir.
 • Din ve karanlık ilimler iç içe olsalar da farklı alemler ve boyutların gücüne sahiptirler.

En Tehlikeli Büyüler

En tehlikeli büyüler söz konusu olduğunda buna bir çok açıdan bakmak gerekir. Çünkü büyü genellikle eşlerin arasını açmak ya da bozmak için yapılmaktadır. Ancak hastalıktan ölüme kadar bir çok arklı mesele için değişik büyülerin olduğu da bilinmektedir. Bu konuya başka bir açıdan bakarsak yeryüzünde Allah’ı temsil eden peygamberlere de büyüler yapılmıştır. İslam peygamberi bile bu büyüler sebebiyle uzun süren bir hastalık süreci geçirmiştir.

Medyum Okşan Hoca büyülerin asla hafife alınmaması gerektiğini her fırsatta söyleyen birisidir. Bu ister aşk büyüsü olsun ister bağlama büyüsü olsun isterse de papaz büyüsü olsun dikkatli olunmalıdır. Dinler büyüyü inkar etmedikleri gibi bununla mücadele etmeye de çaba sarf etmektedirler. Ancak bu dini bilgiler ile çok zordur. Bu manada bakıldığında en tehlikeli büyüler din alimlerinin uğraşabileceği çapta da değillerdir. Bir kara büyü ya da bir papaz büyüsü ile uğraşmak için dini metinleri okumak asla yeterli olmayacaktır. Bu konuda mutlaka iyi bir medyuma danışılması gerekir.

Bozulmayan Büyüler Nelerdir?

Bozulmayan büyüler nelerdir sorusu dikkate alınması gereken bir sorudur. Zira bu şekilde büyülerin olup olmadığı her dönem merak konusu olmaktadır. Medyum Okşan Hoca bu konuyu en iyi irdeleyen ve açıklayan medyumların başında gelmektedir. Bu minvalde ele alırsak bozulmayan büyü nasıl olabilir şeklinde düşünmek gerekiyor. Hocamızın ifade ettiğine göre büyü çok büyük bir güçtür. Özellikle de kara büyüler ve papaz büyüleri kontrolü en zor büyülerdir.

Zamanının ilerisinde bir medyumun yaptığı büyü eğer ki fark edilmez ya ada bozacak ilme sahip birisi çıkmazsa uzun süreli olabilir. Yani buna mısır firavunlarının mezar büyüleri de örnek olarak gösterilebilmektedir. Eski dönemlerde yer altına saklanan hazinelere yapılan büyüler de bunlar için önemli bir örnektir. Bozulamayan büyüler nelerdir sorusuna çok açıdan cevap verilmesi gerekir. Bir büyü aileye ya da şahsa veyahut da bir nesneye yapılabilir. En önemli yanı ise bunu bozacak ilme sahip birisi tarafından bozulabilmesidir. Büyü bozmak da çok zor ve tehlikeli olduğundan dolayı herkesin harcı değildir.

Kimlere Büyü İşlemez?

Kimlere büyü işlemez şeklinde sorulan bir çok soru gelmektedir. Medyum Okşan Hoca bu soruların çok kıymetli ve cevaplanması gereken sorular olduğunun altını çizmektedir. Büyü insan hayatını derinden etkileyen olumlu ya da olumsuz bir çok farklı koşulu içermektedir. Ancak büyüden korunmanın mümkün olup olmadığı da çok merak edilen başka bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Aslında yazımızın başında da bahsettiğimiz üzere yaratıcı izin ve müsaade ettiği müddetçe peygamber bile olsa o kişiye büyü tesir etmektedir.

Ancak yine de bu büyülerden korunmanın ve sakınmanın bazı yolları bulunuyor. Kimlere büyü işlemez konusuna daha açıklayıcı yaklaşmak gereklidir. Söz konusu durumdan sakınmak için iyi bir medyumla çalışılması kesinlik arz etmektedir. Yani bazı durumlarda büyüden korunmak için büyü bazı durumlarda ta efsun ve tılsımlar kullanılmaktadır. Bunlara ek olarak kutsal metinler ile sürekli haşır neşir olmak da insanları korusa bile bu çok zordur. İnsan yapısı gereği zayıftır ve özellikle cinlerin istismarına çok müsaittir.

Büyü ve Din İlişkisi

Büyü ve din konusuna giriş yaptığımız yazımızdan da anlaşılacağı üzere bu konunun sonu yoktur. Yani ister semavi dinler olsun ister batıni dinler olsun büyü konusunda tedbirli olmaya çalışır ve ondan haber verirler. Bazı batıni dinlerde şeytana ve cinlere de tapıldığından dolayı onlar büyüye özellikle önem vermektedirler. Büyülerin farklı amaçlar ile yapıldığı da din ve bu konular kadar önemlidir. Bazen karı koca ayırma büyüsü bazen de evlilik büyüsü olması asla fark etmemektedir.

İnsanların büyü ile kendi başlarına haşır neşir olmaları kesinlikle çok tehlikelidir. Zira büyü ve din konusunda Medyum Okşan Hoca çok uyarıcı konuşmalar yapmaktadır. Din daha bireysel yaşanabilir ve buna müsaittir. Ancak yine de anlaşılmayan konular dini yanlış görmeye ve farklı yobazlıklara sebep de olabilir. O halde bir bilenden yardım almak her zaman faydalı olacaktır. Büyü ve din konusu da böyledir. Büyü kesinlikle tecrübeli medyumların mahir ellerinden çıkması gereken önemli bir ilimdir. Bu konuda şu bilgilere dikkat edilmesi de büyük önem arz eder.

 • Büyü ve din farklı açıdan incelenmesi gereken ancak birbiri ile de bazı noktalarda bağı olan konudur.
 • Büyüden kurtulmak için ya da büyüye yakalanamamak için çok dindar olmak sizi korumayacaktır.
 • Büyünün en önemli yanı hayatınızın en umulmadık yanlarını alt üst edebilmesidir.
 • Büyüden kaçmak gibi bir şey söz konusu olmamakla birlikte korunmak için yapılabilecek bir çok yöntem vardır.
 • Büyüler çok ama çok önemli konuklarda hayatımızın içine dokunacak kadar güçlüdür.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir