1. Anasayfa
  2. Dualar

Eşler Arasındaki Soğukluğun Gitmesi İçin Dua


Eşler arasındaki soğukluğun gitmesi için dua genel olarak araları bozulan, uzaklaşan çiftlere yapılır. Eşi kendisinden uzaklaşan, eski muhabbet ve yakınlığı bulamayan kişi duaların gücüne başvurur.

Bu duaların etki sağlaması ve enerjilerle kişilere tesir etmesi özel ritüeller uygulanarak oluşturulur. Konusunda uzman olan Medyum Okşan Hoca üst düzey ilmi eğitimi, güçlü nefesi ve alimlerden aldığı ulvi elin verdiği özelliklerle gerçekleştirir.

Hayır ve iyilik için okunan dualar nurani varlıkların gücüyle birleştirilerek korunur. Mukaddes ilimlerde yer alan tılsımların güçlü tesirleri oluşturulan enerjilere eklenerek güçlendirilir. Dualar evrendeki enerji akışları, bilinmeyen dünyanın sırları ve kutsi ve güçlü nefesle okunarak etkili olurlar.

Eşler Arasındaki Soğukluğun Gitmesi İçin Dua Nedir?

Eşler Arasındaki Soğukluğun Gitmesi İçin Dua Nedir?
Eşler Arasındaki Soğukluğun Gitmesi İçin Dua Nedir?

Eşler arasındaki soğukluğun gitmesi için dua nedir ne için yapılır birçok kişi tarafından merak edilir. Soğukluğu gideren dualar Ledün ilmiyle yapılır.

Ledün ilmi sonradan veya anlatılarak başkasına aktarılan ilimlerden değildir. Doğuştan gelen özel yeteneğe sahip seçilmiş kişilere ilim bilgisi ve ilmin kutsi özellikleri Allah tarafından bahşedilir.

Ledün ilmine vakıf medyum hocanın başlattığı dua ritüelleri kısa sürede etki gösterir. Ledün ilmiyle yapılan hiçbir işlem başka medyumlar tarafından bozulamaz. Soğukluk için dua okunduğunda kişiler arası uzaklık biter, muhabbet ve yakınlık artar. Kişiler bir daha birbirinden uzaklaşmaz ve aralarında soğukluk yaşanmaz.

Eşler Arasındaki Soğukluğun Gitmesi İçin Dua Nasıl Yapılır?

Eşler Arasındaki Soğukluğun Gitmesi İçin Dua Nasıl Yapılır?
Eşler Arasındaki Soğukluğun Gitmesi İçin Dua Nasıl Yapılır?

Eşler arasındaki soğukluğun gitmesi için dua nasıl yapılır uygulama şekli, ritüellerine medyum hoca tarafından karar verilir. Soğukluk duaları için özel kişi bilgilerine okuma yapılması gerekir.

Ritüele kişi bilgilerine dualar okunarak başlanır. Bakım çalışması yapan medyum hoca yol ve yöntemin nasıl olması gerektiğini kişi özelliklerine göre belirler. Soğukluk derecesine göre okuma süresi ve sayısı artırılır.

En az üç gün, en fazla 11 günlük okuma yapılaması gerekir. Medyum hoca belirttiği takdirde okunan dualı su kişiye içirilir. Dualı su 7 gün boyunca içildiği takdirde kişide oluşan soğukluk ısınır ve tamamen ortadan kalkar.

Bu 7 gün boyunca kişi evde okumalara devam eder. Su içme süresi tamamlandığında ende okumalarda biter ve dualar etkisini göstermeye başlar.

Eşler Arasında Soğukluk Duası Nasıl Etkiler?

Eşler Arasında Soğukluk Duası Nasıl Etkiler?
Eşler Arasında Soğukluk Duası Nasıl Etkiler?

Eşler arasında soğukluk duası nasıl etkiler ne kadar sürede görülür, nasıl belli olur, fark edilir mi gibi sorular çok merak edilir.

Soğukluk yaşayan eşler duayı yaptırdıktan sonra kişide hızlı olarak birçok etkiyi gözlemleyebilir. Fiziksel ve ruhsal olarak değişimler ve olumlu gelişmeler yaşanır. Çiftlerin beraberlikleri daha farklı boyuta girer.

En çok görülen etkiler şunlardır:

  • Soğukluk yaşayan çiftler arası ufak kıpırdanmalar başlar.
  • Fiziksel istek ve arzu artar.
  • Gözle görülür ve hissedilir fiziksel çekim yaşanır.
  • Araları soğuyan ve uzaklaşan çiftler birbirlerine yakınlaşır.
  • Çiftler arasında mükemmel bir uyum ve yakınlık oluşur.
  • Aynı şeyleri yapmaktan zevk alırlar ve ayrı duramazlar.

Eşler Arasında Soğukluk Duası Nasıl Okunur?

Eşler Arasında Soğukluk Duası Nasıl Okunur?
Eşler Arasında Soğukluk Duası Nasıl Okunur?

Eşler arasında soğukluk duası nasıl okunur sorusu medyum hocanın verdiği reçeteye uygun olarak yapılır. Bakım çalışması sonrası belirlenen yöntem gereğince önce medyum hoca kişilere okuma yapar.

Soğukluk giderici özel duaların ardından 21 adet yakınlık ve muhabbet duaları okuması yapılır, ardından ritüeller tamamlanır. Açığa çıkan enerjilere tılsımların güçlü etkileri yüklenerek hazırlanır. Oluşan enerjiler görünmeyen ruhani varlıkların korumasına alınır.

Soğukluğun giderilmesi istenen kişinin bilinçaltına yönlenen enerjiler irade ve düşüncelere etki eder. Kişiye verilen okumalar evde her gece perşembe gecesinden başlamak şartıyla en fazla 11 gece okunur.

Okumaya abdest alınarak başlanır ve kıbleye dönülerek niyet edilir ve okunur. Ev okumaları tamamlandıktan sonra kişilerarasında bir hafta içinde yakınlaşma başlar.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir