Medyum Okşan kimdir ve hakkında detay bilgiler bu yazıda…

Her insanın büyük ya da küçük idealleri vardır.

Yine her insanın en büyük isteği mutlu olabilmek, huzuru yakalayabilmektir.

Bu yüzden her insan bu ideallerinin peşinde koşmaya devam eder.

Bizlerin karşısına bu yolda sayısız engeller çıkacak ve yüksek uçurumlar ile çevrili engellere rastlayacağız.

Hayat kendince sınamış olabilmek adına herkesi denemekten asla bıkmayacaktır.

Bazıları daha şanslı ve bir adım önde olurken bazıları da adaletsizce bu yarışın gerisinde kalacaktır.

Ancak dünyadaki bitiş çizgisi dediğimiz ömrün sonuna gelmeden önce birçok kere şansı yakalayabilir ve tevafuklar zincirinin ucundan tutabiliriz.

Medyum Okşan bizlere bu konuda yardımcı olan em büyük ilim ehli medyumlardan birisidir.

Medyum Okşan Hanım kimdir diye soranlar çok oluyor!

Her birimizin farklı değer yargıları ve gerçekleri vardır.

Bu bizleri diğerlerinden üstün yapmasa da bir yerde farklı yapmaya yetecektir.

İnsanlığın en değerli yaptığı iş ise toplum adına ve toplumu yükseltmek adına yapılan kültürel faaliyetler ve başarılardır.

Medyum Okşan’ın da ailesi oldukça kültürlü ve dünyanın değişik yerlerinde kültürel alanlarda büyük başarılar yakalamıştır.

Bunun ana unsuru ise Özbekistan’dan başlayarak orta doğu ve Arap yarımadasını, Afrika kıtasından Avrupa ve Amerika kıtasını saran büyük bir aileye sahip olmasında saklıdır.

Medyum Okşan ailesinin bir kolunun ise çok uzun yıllar önce İstanbul’a yerleştiğini biliyoruz.

Bu büyük aile diğer medyumluk geleneğini yaşatan aileler gibi şecerelerini ve kimliklerini zamana ve tüm materyalizm tuzaklarına rağmen sapasağlam korumuşlardır.

Medyum Okşan geniş coğrafyalara yayılan büyük ailesinin de desteğiyle kendisine kadim atalarından miras kalan bu yeteneğin son temsilcilerinden birisi olmaya devam etmektedir.

Ailesinin birçok ülkedeki temsilcileri tarafından finanse edilen araştırma merkezlerinde metafizik ve boyutlar arası geçişin anlaşılabilmesi için konferanslar ve ilgililer ile söyleşiler yapılmaktadır.

Diğer yandan Medyum Okşan ve aile üyeleri dünyanın diğer bölgelerindeki kabilelere dahi ulaşarak onlardan o kültürlere ait büyü dokümanlarını toplama konusunda yardımlar almakta ve bunları tam manasıyla finanse etmektedirler.

Bir medyum büyük bir ailesi olmadığı sürece çoğu büyük gücün hedefi ya da kurbanı olmaktan kaçamayacaktır.

Bu yüzden zaman içinde kendilerine verilen medyumluk sırrını taşımakta güçlük çeken küçük aileler yok olup gitmişlerdir.

Medyum Okşan ve ailesi her zaman içinde bağlarını asla koparmayarak her koşulda ve nerede olurlarsa olsunlar bir araya gelmeyi başararak bu aile sırrını güvende tutabilmeyi ve biricik değerlileri Medyum Okşan Hocamızı el üstünde tutmayı devam ettirmektedirler.

Medyum Okşan uzmanlık alanları hakkında bilgiler vermek istiyoruz…

Medyum Okşan Hanım büyüler konusunda uzmandır.

Bunun yanında dualar ve ritüeller konusunda da dersler veren bir kişidir.

Rüya tabirlerini de iyi bilmektedir.

Medyum Okşan çalışmaları nelerdir ve bunları nasıl yaptırabilirsiniz? Cevap verelim…

Bilgi birikimimizin çoğu halen kadim kitapların sararmış sayfaları içinde yatmaya devam etmektedir.

Materyalizmin insanoğluna dikte ettiği maddecilik sebebiyle binlerce yıllık birikim ve insan öncesi kadim uygarlıklardan devraldığımız çoğu bilgi unutulmuş eski lisanların dilindeki kitaplarda derin uykusunu sürmektedir.

Bu acı tablonun sonucu olarak insanın çoğu büyük problemine günümüz bilim ve tekniği çaresiz kalsa da Medyum Okşan Hocamız hız kesmeden çalışmalarına devam etmektedir.

Eski lisanların koruması altındaki bir çok kaynağa yerinde ulaşan Medyum Okşan, tarihin de karanlık noktalarının aydınlatılabilmesi için dolaylı çalışmalar yürütmektedir.

Bunların yanında yine ve unutulmuş lisanlarla yazılmış bir çok medyumluk yani kahinlik ve büyü üzerine kitabın çözülmesi konusunda gece gündüz çalışmalarına devam etmektedirler.

Tüm bu yoğun temposunun yanında randevularına çok önem veren Medyum Okşan Hocamızın halın her kesiminden değerli dostları vardır.

Her kesimin ihtiyacı ver derleri insani düzeyde benzerlikler gösterse de yer yer farklılıklar göstermektedir.

Bu çeşitliğe dahi sınırsız çözümler ile cevap veren Medyum Okşan Hocamız, medyumluk gelenekleri doğrultusunda asla kimseyi yargılamamakta yani bir olayda ne yargıç ne de jüri gibi davranmaktadır.

Bunun yerine insanların mutlu olacağından emin oldukları işlemleri yapmakta asla ve asla çekinmemektedir.

Çünkü hayatın dengesinin iyi ve kötünün iç içe olmasından geçtiğini bilen Medyum Okşan, bu tercihi insanların kendilerine bırakmayı seçmiştir.

Medyum Okşan, yıllardan beri birçok meraklı ve araştırmacı tarafından çağırıldığı söyleşilerde insanları büyülercesine konuşmalar yapmıştır.

Bu söyleşilere katılan insanlar ise her ne dertleri olursa olsun Medyum Okşan konuştuğu andan sonra her şeyi unuttuklarını ve sözlerinin ahengiyle adeta kendilerini huzur denizindeymiş ya da bulutların üzerindeymiş gibi hissettiklerini söylemektedirler.

Bu da Medyum Okşan’ın en gizemli özelliklerinden birisidir. Salon dolusu insanı hipnotize etmeden sadece konuşmasıyla muhteşem bir etkinin içine sokabilmektedir.

Bu yüzden kendisine büyü ve doğaüstü güçler konusunda üstat ve medyumluğun en ileri seviyesi gözüyle bakılmaktadır.

Medyum Okşan neden çok seviliyor sorusunu bu kadar fazla merak eden tabii ki var…

Bazı insanlar belirli statülere eriştiklerinde kendinden aşağıdaki insanlar ile aralarına mesafe koymaktadırlar.

Bunun sonucu olarak da halktan uzaklaşarak o toplumun gerçeklerini görememekte, adeta kopuk bir hayat yaşamaya başlamaktadırlar.

Ancak Medyum Okşan Hocamız, hem kendi çevresi hem de ailesi aristokrat bir yapıta sahip olsa da asla halktan kopmamış ve daima iç içe olmayı tercih etmiştir.

Zaman zaman Anadolu’ya yaptığı ziyaretlerde yerel kıyafetler ile halkın arasına karışmış, bazen de ücra yaylalardaki Yörük ailelerin dertlerini çözmek için zirvelerde çıkmıştır.

Kendisindeki bu güzel yaklaşım ve kibirden sıyrılmış tutum onun medyumluk geleneklerinden gelen en önemli özelliğidir.

Gerçek bir medyum, antik çağ denilen dönemlerde krallara da dilencilere de aynı şekilde yaklaşırken bu günümüzde de Medyum Okşan sayesinde yaşamaktadır.

Bunun aksini yapmak demek bilgeliklerinin kaynağına atılacak bir zehir demektir.

Çünkü gerçek bir medyum hiç kimsenin esiri ya da malı değildir.

Gerçek bir medyum sadece ve sadece gizemli bilgeliğin kaynağı olan medyumluk geleneklerinin bağlısı ve müsebbibidir.

Zaman içinde kendini bir takım güruhlara peşkeş çeken her medyum bu zehrin içinde boğulmakta ve tüm güçlerini hırsları yüzünden kaybederek cinci birer hocadan daha ileri olamayacak hallere düşmektedirler.

Buna engel olacak en büyük etken ise başta aile bağlarının kuvveti, sağlam bir irade ve herkese eşit davranmaktan geçmektedir.

Bu sayede Cezayir’in Ünlü Gantaret El Hıbal’ ın da karşılaştığı bir gezginle de, Afrika’nın savanasındaki bir yerli ile de, lüks hayatlarını yaşayan bir vatandaşımız ile de, ya da bir akademisyen ile de aynı samimiyette ilişkiler kurarak insanların arasında bir ayrım gözetmediğini kanıtlamaktadır.

Her kesimden insana yardımcı olmak için yaptığı büyü ve doğaüstü çalışmalar da büyük başarılara imza attığı ortadadır.

Bu yüzden Medyum Okşan Hocamız her kesim tarafından sevilmekte ve saygı görmektedir.

Medyum Okşan rüya yorumları hakkında sitemizde kategorimizde ciddi bilgiler veriyoruz…

Rüya yorumlamak kişiye ve rüyadaki görülen nesnelere göre farklılıklar göstermektedir.

Mesela rüyada altın görmek genel bir anlama ifade edebilirken bu rüyanın hangi vakitlerdeki uykuda görüldüğünden tutun da, görülen altının neye benzediği hangi şekilde olduğu ve üzerinde bir şey yazıp yazmadığı bile önem arz etmektedir.

Medyum Okşan Hocamız yıllardır insanların rüyalarını yorumlamakta ve yorumladığı her rüya ok gibi hedefini bulmaktadır.

Hem mistik inançlar hem de semavi dinlerde rüya büyük bir önen arz etmektedir.

Rüya yanlış kişilere anlatılır ve yanlış yorumlanırsa sonuçları ya ağır olmakta yada boşluğa düşmektedir.

Medyum Okşan Hocamız hem rüya konusunda medyumluğun derin sırlarına vakıf olduğu gibi, hem de kadim kaynakların her birinden bu konuda derinlemesine faydalanmakta da geri kalmamıştır.

Binlerce yıllık insanlık tarihinde kahinlerin de rüyalardan ve trans halindeki görülen materyallerden faydalandığı bilinmektedir.

Medyumlarda zamanlarının kahinleri olduğu için bu gizli ilimde uzman olmaları gerekmektedir.

Medyum Okşan Hocamız da rüyaları yorumlamasının yanında birçok işlemlerde de rüyayı araç olarak kullanmakta ve bu alandaki değişik bulgularını sistemli bir şekilde karşılaştırmaktadır.

İnsanların çoğu, gördükleri bazı rüyaların etkisinden zor çıkabilmektedirler.

Bunun sonucunda da bu rüyaların yanlış yorumlanması gibi bir durumda insanlar birçok olaya karşı savunmasız kalmaktadırlar.

Medyum Okşan Hocamız yıllardır yaptığı rüya yorumları sayesinde insanların başına gelmesi muhtemel olayları haber vermiş ve gereken önlemleri aldırmıştır.

Çoğu zaman da güzel haberleri ile insanların mutlu olacağı şeylerin kapısını aralamıştır.

Medyum Okşan astroloji alanında da güçlü bir isimdir ve çeşitli medya organlarında yorumları yayınlanır…

İnsan yıllardan beri gökyüzünü incelemekte ve adeta oradaki sırları ifşa etmeye çalışmaktadır.

İlk dönem medyumları da aynı zamanda o dönemin büyük gök bilimcileriydiler.

Bu yeteneklerini ve bilgilerini kendilerinden sonraki vasilerine de aktarmayı başardılar.

Sonuç olarak bu yeteneğini geliştirmeyi başaran medyumların başında gelen Medyum Okşan, Astroloji ve burçlar alanında kişiye özel hesaplamalarıyla tahminlerde bulunmaktadır.

Yıldızların yörüngesi ve kişinin üzerindeki etkilerini Astronomi biliminden faydalanarak yapan Medyum Okşan Hocamız, yaptığı tüm tahminlerin isabetli olması sayesinde insanların ilk tercihi olmaya devam etmektedir.

Astroloji bilimi, rüya ve büyü aslında birbirinden bağımsız görünse de aralarında görünmez bir bağ vardır.

Evrenin ve insanın bilinci birbirine bu görünmez bağlar sayesinde bağlıdır.

Bu bilincin var olduğunun en büyük kanıtı ise insandan insana ve hayvandan hayvana aktarılan kalıtımsal ve duyusal özeliklerdir.

Astroloji ise bu bağların içinde evrenin etkisinin en çok hissedildiği alandır.

Burçların yorumlanmasında her veririn önemi büyüktür ve her burç kendi özelliklerinin yanında kişinin yıldızına göre de farklı özelliklerin sahibi olabilmektedir.

Medyum Okşan Hocamızın uzun yıllardır burçlar hakkındaki yorumları bir çok yerde rumuzla yayınlanmış ve insanların büyük ilgisini celp etmiştir.

Medyum Okşan hocamız her kesimden insana büyü, rüya ve astroloji alanlarında hizmetler vermeye ve sizlerin dertlerine çare bulmaya devam etmektedir.