Ledün İlmi Nedir?

Ledün İlmi Nedir?
Ledün İlmi Nedir?

Ledün ilmi nedir sorulduğunda Allah’ın dilediği kullarına, durumların ve olayların ardında yer alan gayb âlemine ait bilgi ve sırlarını bilme yetisi vermiş olması denebilir.

Bu kapsamda insanların duyu organları ile algılanan bilgiler duyusal bilgiyi oluşturmakta iken, duyu organları ile algılanamayan durumlarda ortaya çıkan bilgi, gayb âlemi ile ilgili bilgiyi oluşturmaktadır.

Ledün ilmi ile Allahu Teâlâ’nın kuluna ihsan etmesi ile kulunun kalbine ihsan edilen sırlara ait bilgileri kapsamaktadır. Görünüşte akla ve nakle zıt görünen bu durumda, Medyum Okşan gibi ledün ilmine sahip olan kimseler, olaylarda ortaya çıkan gizli sırları ve olayların ardında yer alan hikmetleri bilmektedir.

Ledün İlmi Ne İşe Yarar?

Ledün İlmi Ne İşe Yarar?
Ledün İlmi Ne İşe Yarar?

Ledün ilmi ne işe yarar bakıldığında, Allah’ın nezdinde yer alan ve ilahi sırları bünyesinde barındıran ilim olarak dikkat çeker.

Ledün ilmi, Cenab-ı Hakk’ın bildiği fakat dilediği peygamber ve veli kullarına öğrettiği ilim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yüksek ilim, Allah’ın hayırlı kullarına mahsus olan bir ilim olmaktadır. Ledün ilmi ile yaşanan olayların görünen yüzünün ardındaki sırlar aralanmaktadır.

Böylece yaşanan hadiselerin ardına gizlenen hikmet konusunda bilgi sahibi olunmakta ve sır perdesi ardına kadar aralanmaktadır. Bilineni ve bilinmeyeni aşikâr kılan ledün ilmi, bu ilme sahip olanların olayları yüzeysel bir şekilde yorumlamasının önüne geçmekte ve hadisenin derinine inip perdenin ardındakini görmesini sağlamaktadır.

Ledün İlmi Belirtileri

Ledün İlmi Belirtileri
Ledün İlmi Belirtileri

Ledün ilmi belirtileri nedir araştırmasında karşınıza birtakım unsur çıkar. Allah’ın dilediği kullarına onu herkesten ayıran farklı bir özellik olarak verdiği bir ikramdır.

Ledün İlmi ile ilgili bir içerikhttps://dinimizislam.com/detay.asp?Aid=1696

Eğitim alarak ya da okuyarak ledün ilminin belirtileri şu şekilde olmaktadır:

  • Ledün ilmi, tasavvuf ehli olan kimselere göre, bu yönde hassas olan kalplerin Allah’ı çokça zikretmesi ile yumuşaması ve bunun neticesinde de bazı sırların o kimseye verilmesi ile mümkün olmaktadır.
  • Ledün ilmine sahip olmak yaşanan olayların ardında beliren sırların hikmetini görebilmeyi ve o yönde hareket etmeyi gerekli kılmaktadır.

İnsan hayatına ve sonrasına birçok farklı yönden etki eden ilmi ledün, ortaya çıkan belirtileri ile birlikte ne yapılması gerektiğini ortaya koymaktadır.

Ledün İlmi Etkileri

Ledün İlmi Etkileri
Ledün İlmi Etkileri

Ledün ilmi etkileri araştırıldığında Gayb âleminde yer alan sırları ve insan hayatına dair bilinmeyen şeyleri ortaya koyma yönünde etkileri vardır.

Ledün ilmi, Allahu Teâla’yı bol bol zikreden hassas kalplerin daha çok yumuşamasını mümkün kılmaktadır. Yani başka bir deyişle, zikir ve dua ile kalp gözünün ardına kadar açılması durumu olmaktadır. Bu sayede insan, duyu organları haricinde algılayabileceği gayb bilgilerine sorunsuz bir şekilde ulaşabilmektedir.

Gayb âlemi, sırlarını bu şekilde açığa çıkarmakta ve böylece bilinmeyen tüm mevzuların ardındaki hikmet daha anlaşılır olabilmektedir. Gayb âleminin bilinmeyen mevzularının bilinir hale gelmesi ile bütün sırlar çözülmekte ve bilinmedik tek bir nokta dahi kalmamaktadır.

Ledün İlmi Nasıl Öğrenilir?

Ledün İlmi Nasıl Öğrenilir?
Ledün İlmi Nasıl Öğrenilir?

Ledün ilmi nasıl öğrenilir araştırıldığında bu ilim Allah’ın arzu ettiği peygamberlere, evliya derecesine erişmiş olan salih kullarına ve O’na layıkıyla sadık kalabilen Sıddıklara bahşetmiştir.

Bilinmesi gerekir ki, ledün ilmine bu konuda çok fazla okuyarak veya bu alanda çok iyi bir eğitim alarak ulaşılamamaktadır. Ledün ilmini öğrenme aşamasında önemli olan en önemli husus, bu konuda oldukça hassas olan kalplerin Allah’ı bol bol zikretmesi ve bu paralelde kalbin yumuşamasının sağlanması ve kimi sırların o kimseye açılmasının olanaklı hale gelmesidir.

Bu sayede ledün ilmini öğrenmek mümkün olmaktadır. Böylece zikir ve dua ile kalp gözü açılmakta ve gayb bilgilerine bu şekilde ulaşılabilmektedir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir