1. Anasayfa
  2. Büyüler

Rukye Nedir?

Maddi ve manevi anlamda çok sayıda dert ve hastalığa karşı okunan dua, sünnet anlamına gelen Rukye, aynı zamanda Allah’ın sıfatları arasında yer almaktadır. Bu yazımızda Rukye nedir, Rukye’nin özellikleri nelerdir gibi sorulara sizlere için yanıt vereceğiz. Medyum Okşan Hoca tarafından da araştırılan bir konu olması, sizlere daha net bilgi vereceğimizi gösterir.


Rukye nedir ve nasıl yapılır konusunda yazmaya karar verdik. Bilindiği gibi, Kur’an-ı Kerim şifa dolu, yol gösterici bir rehber olarak indirilmiştir. Hem maddi hem de manevi anlamda, Allah’ın sıfatları ile birlikte ayetler okunur ve şifa için dua edilir. Maddi ve manevi zarardan korunmak için okunan Rukye, şifa bulmak için yapılan tedavi yöntemleri arasında yer alıyor.

Rukye kötülüklerden ve hastalıklardan kurtulmak için dua okuyup üflemek anlamına gelir. Sözlükte de yukarı çıkmak ve okuyarak üfleyerek tedavi etmek manalarında kullanılır. Kâğıt üzerine yazılarak taşınırsa, bu muska olarak isimlendirilir. Muska ve rukye, Cahiliye Araplarında uygulanırdı. Daha çok gizli güçlerin etkisini yok etmek ve bunun yanında nazardan korunmak amacı ile boyunlarında saklanırdı.

Rukye hakkında bilgi sahibi olmak, kişinin manevi açıdan tamamlaması olarak da yorumlanmaktadır. Birçok dini bilgi insanların erişmesi için kafa yormayı gerektirir. Bu da bilginin anlamını daha yüce kılar.

Rukye İşlemi Nedir?

Rukye, Allah’ın ayetleri ve Arapça okunur. Şifanın sadece Allahtan geldiğinin bilinmesinin istendiği bir dua şeklidir. Şirk, haram ve Mubah olmak üzere 3 ana başlık altında incelenir. Araştırma yapıldığı zaman, Fatiha Suresi ile, Rukye yapıldığına dair hadisler bulunduğunu görüyoruz. Haram olan Rukye, Arapça haricinde başka bir dil ile, anlamsız sözler ile yapılır. Rukye yapılmasında, ip, tuz ve demir gibi nesneler haram kılınır.

Rukye nedir sorusu, dinen bilgi sahibi olmak isteyen kişilerin merak ettiği konu başlıklarından biri olarak dikkat çekiyor.  Müslüman kişinin devam etmesinde sorun görülmeyen en önemli ilaçlardan biri olarak dikkat çeker. Çok sayıda ayetlerin ve Allah’ın isim ve sıfatlarının okunduğu bir yöntemdir. Üflemek sureti ile yapılır. 5 tane temek özelliği vardır. Eğer bu özellikler olmaz ise, Rukye faydalı ve caiz olmaz.

Rukye, Kuran-ı Kerim’den, içinde şirk ve günah olmayan dualardan meydana gelmelidir. Aynı zamanda Arapça olması gerektiği ifade edilir. Şifanın Rukye tarafından değil, Allah tarafından geleceğine inanılarak yapılması gerekir. Hamam ve mezarlık gibi haram durumlarda yapılmamalı, öncesinde abdest alınmalıdır. Aynı zamanda Rukye yapan kişinin taka sahibi olması son derece önemlidir.

Kur’an-ı Kerim, ölü haricinde tüm dertlerin devası olduğunu ifade eder. Bu nedenle Rukye, hastalıklara karşı şifa bulmak ve kötülüklerden korunmak adına son derece önemlidir. Bunun için Kuran ayetleri okunmalı ve usulüne uygun olarak Rukye yapılmalıdır.

Rukye Ayetleri Nelerdir?

Rukye ayetleri; İhlas, Felak, Fatiha gibi Kuran-ı Kerim’den bazı sureler ile yapılır. Sağlık sorunları yaşayan ya da nazar değdiği düşünülen kişi, sureleri okuduktan sonra Rukye yaparak Allah’tan şifa isteyebilir. Örnek olarak peygamber efendimiz Nas ve Felak suresini okumuş ve avuçlarını sürerek elinin yetiştiği yere kadar Rukye yapmıştır.

Rukye’nin caiz olduğu net bir şekilde ifade edilir. Aynı zamanda kötülük ve hastalık gibi durumlardan korunmak için Rukye yapılır. Bazı İslam Alimleri, Rukye’nin caiz olmadığını ifade eder. Hadisler bu noktada delil olarak gösterilir. Şifanın Allah’tan geldiğine emin olmak gerekir.

Rukye Nasıl Yapılır?

Muskacılık ve Rukye, eski zamanlarda Cahiliye Araplarında uygulanırdı. Araplar, bu yöntemi daha çok büyü yerine kullanır ve büyülendiğine inandığı kişilere ise matbub ismini verirdi. Bu noktada nazar, rukye ve tıp konularındaki rivayetler bir arada incelenir.

Cahiliye Arapları, gizli güçlerin etkisini ortadan kaldırmak ve nazardan korunmak için boyunlarında muskalar taşırdı. Hastaların başını ve ağrıyan yerlerini tutarak üfleyen büyücüler, onlara şifa verirdi. Medyum Okşan Hanım’da bu noktada sizlere yardımcı olacak kişiliği ile, yön vermeye ve Rukye konusunda önemli eserlerini sergilemeye devam ediyor.

Hocamız ile görüşme yaptığınız zaman, bu konunun ne kadar değerli olduğunu ve içeriklerin önemini net bir şekilde anlayabilirsiniz. Rukye konu başlığı ve diğer konularda, sitemizde sürekli olarak güncellenen bilgiler yer almaktadır.

Rukye Tedavisi Nasıl Yapılır?

Rukye tedavisi, Allah’ın sıfatları ve ismi okunarak yapılan tedavi yöntemlerinden biridir. Maddi sorunlardan ve hastalıklardan korunmak için böyle tedbirler almak hem yararlı hem de sevaptır. Peygamber efendimiz, kişinin sorunlardan nasıl korunacağını birçok farklı yöntem ile açık bir şekilde gösterir. Rukye tedavisi, Medyum Okşan Hanım’ın önemli bilgileri arasında yer alıyor.

İnsanoğlunun aciz olması, onları zor zamanlarında neler yapması gerektiğine dair bilgi sahibi olmaya itmiştir. Rukye konu başlığında önemli bir manevi tedavi yöntemi olduğunu ifade etmek gerekir. Kur’an-ı Kerim sadece bir yol gösterici değildir. Aynı zamanda şifa dağıtma özelliği olan bir kitaptır. Bu noktada kişinin doğru algılaması son derece önemlidir. Rukye ile alakalı detayları bilmek, doğru karar verme noktasında etkili olur.

Manevi ve maddi anlamda, insanların hayatlarına bazı sorunlar gelebilir. Hastalıklara karşı okunan dua ve sünnet olarak yorumlamak söz konusudur. Aynı zamanda Rukye, Allah’ın sıfatları arasında yer almaktadır.  Rukye duası nedir, nasıl yapılır ve konu hakkında detaylı bilgi için sitemizi inceleyebilirsiniz.

Rukye, Allah’tan yardım istemek için yapılan bir dua olarak bilinir. Manevi veya maddi yardımların yanında hastalık için şifa bulmak anlamına yapılır. Haram, mubah ve şirk olarak 3 grup altında incelenir. Medyum Okşan, bu konuda sizlere önemli bilgilendirmeleri de site üzerinden yapmaktadır. Bilgi almak için sitemizi takip etmeye devam edebilirsiniz.

Rukye Ne Demek?

Rukye ne demek sorusu da tarafımıza çok sık yöneltilen konu başlıklarından biri olarak dikkat çekiyor. İlk olarak yanıt vermek gerekirse, Müslümanların devam etmesinde sakınca görülmeyen, ilaçlardan biri olarak değerlendirmek söz konusudur. Kur’an-ı Kerim ile yapılan tedavi anlamına gelmesi, ne kadar etkili olduğunu da net bir şekilde gösterir.

Tedavi sürecinde, Allah’ın ismi ve sıfatları kullanılır. Kitaptan ayetler okunur ve hasta olan kişiye üflenir. Bu sayede şifa Allah’tan istenir. Diğer anlamda ise kötülüklerden korunması için rukye yapılır. Rukye yapılırken de dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Eğer bunlar dikkate alınmaz ise, rukye faydalı ya da caiz olmaz.

  • Rukye yapılırken seçilen duaların günah ve şirk içermediği bilinmelidir.
  • Rukye’nin Arapça yapılması gerektiğini bilmek gerekiyor. Aynı şekilde dualar Arapça olarak okunmalıdır.
  • Rukye hakkında bilinen bir diğer hatalı bilgi ise şifa verenin kim olduğudur. Hastaya şifasını sadece Allah verir. Bu nedenle Allah’tan istemek gerekir.
  • Abdest almadan ya da hamam ve mezarlık gibi haram durumlarda yapılmaz.
  • Rukye yapacak olan kişinin taka sahibi olması son derece önemlidir.

Medyum Okşan, ifade ettiği gibi, Kur’an-ı Kerim sadece ölüme deva olmaz. Ölüm haricinde her derde deva olması gibi önemli bir özelliği vardır. Hasta, eğer şifa bulmak isterse rukye yapabilir, ayetleri okuyabilir. Eğer usule uygun olarak yapılmaz ise, caiz olmaz.

Rukye Dinlerken Neler Olur?

Rukye dinlerken neler olur sorusu, herhangi bir soruna karşı şifa bulmak adına Kur’an-ı Kerim ayetleri okuyan kişiyi dinlerken, hissedilenleri ifade eder. Rukye, insan duygusunun en üst seviyesi olur. Güzel ve içten bir şekilde dua okuyan kişinin sesinden dinlemek çok da etkisini arttırır. Bu noktada akıllara Okşan Hanım gelir. Medyum Hocamızın en temiz sesi ile okuduğu duaları dinlemek, iç huzurun yanında yaşadığınız dertlerin de yavaş yavaş ortadan kalkmasına neden olur.

Rukye zarar verir mi sorusu da bu konu hakkında bilgi sahibi olmak, doğal olarak kafasında soru işaretleri olan kişilerin merak konuları arasında yer alıyor. Rukyenin caiz olmadığını ifade eden birkaç İslam Alimi vardır. Konu hakkında bazı delilleri gösterirler.

Rukye hakkında bilgi sahibi olmak için sitemize erişim kurabilirsiniz. Her geçen gün artan talepleri karşılamak ve Medyum gibi gizli ilimler konu başlığında merak edilenleri öğrenmek için medyum Hocalara danışmak son derece önemlidir. Sitemiz içinde yer alan bilgilerin önemli ölçüde yol gösterici nitelikte olduğunu söylemek gerekiyor.

Hasta olan kişilere Kuran dinletmek, eski zamanlardan bu yana yapılan tedavi yöntemlerinden biridir. Kuran’dan ayetler okunduğu zaman, verilen tepkiye göre hangi rahatsızlığa sahip olduğunu a anlamak söz konusu olabilir. Kişinin bedenine musallat olan cin, eğer güçlü ise ilk seansta nazar belirtileri ortaya çıkar. Rukye yapan kişinin yanılmasına neden olabilir.

Rukye Duası Nedir?

Rukye duası sayesinde hasede ve nazara uğrayan kişiler tedavi olabilir. Bu kişiler, Kuran’da tepkileri diğer hastalara göre daha zayıf olur. Esneme, gözlerin açılıp kapanması, göz yaşı gibi tepkiler gösterir. Aynı zamanda sürekli olarak uyumak ister. Sıcaklık veya soğukluk hisseder. Yukarıda yer alan belirtilerin nedenleri büyü de olabilir. Bu nedenle medyum hocalara danışmak önemlidir.

Bilindiği gibi, büyülerin çok büyük bir bölümü cin ile gelir. Rukye anında belirtiler büyü ve cin tepkilerine göre belirlenir. İki tepkileri ayırmak son derece önemlidir. Eğer büyü var ise bu gaz ve şişkinlik ile anlaşılır. Kişinin karnında bir şişlik olur ve bu kusma hissini meydana getirir. Aynı zamanda ağza gelen kötü kokular olur.

Rukye nedir, nasıl yapılır, etkileri nelerdir ve benzeri sorulara yanıt almak isteyen kişiler, sitemize erişim kurarak, aklında hangi soru var ise buna net bir şekilde yanıt bulabilir. Rukye haricinde de birçok tedavi yöntemi olduğunu biliyoruz.

Sitemizde, bu noktalarda da önemli bilgileri sizlere aktaracağız. Aynı zamanda medyum Hocamızın da önemli bilgileri sizlere sunduğu etkili ve önemli bilgiler içeren yazılar sitemizde yer alıyor. Sitemize giriş yaptıktan sonra, kısa süre içinde yanıt alabileceğiniz birçok yazı bulursunuz. Dua, büyü, vefk gibi gizli ilim konularında, insanların ilk çağlardan bu yana merak ettiği birçok konu bulunmaktadır.

Rukye Dinlenir Mi?

Daha öncesinde de ifade ettiğimiz gibi, Rukye, ayetlerin dinlenmesi ve okunması ile gerçekleşir. Okuyan kişinin takva sahibi olması son derece önemlidir. Yüze üfleyerek okunur. Kişinin eğer sağlık sorunu var ise bu giderilir. Aynı zamanda büyü ve kötü dualara karşı da etkilidir. Muska gibi yöntemler ile de kişinin kötülüklerden korunması mümkündür.

Rukye dinle hakkında bilgi almak için sitemize erişim kurabilirsiniz. Sitemizde büyü ve dua gibi ana konular yer alıyor. Bu konuları en detaylı şekilde incelemenizi için gerekli olan bilgileri sizlere aktarıyoruz. Bilgileri takip ederek, siz de fırsatları değerlendirebilir, rahat bir şekilde şifa bulma şansına sahip olabilirsiniz. Şifa için en doğru adrestesiniz.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir