İlginizi Çekebilir
Büyü Bozma
  1. Ana Sayfa
  2. Büyüler
  3. Vefk

Vefk

Vefk işlemlerini en iyi kimler yapıyor? Vefk nedir? Medyumlar arasında en iyi vefk uygulaması yapanlar kimlerdir? Binlerce yıllık tarihin her noktasında büyü ve büyücülük var olagelmiştir. İşte şimdi bunu açıklıyoruz.

Vefk

Vefk nasıl yapılır? Büyücüler zamanla farklı isimler ile anılmaya başladığı gibi bazı büyüler ve tılsımlar da farklı isimler ile anılmaya başlamıştır. Bu değişime uğrayan ve en çok bilinen gizemli tılsımlardan birisi de adı genel olarak vefk anılan büyüdür. Medyum Okşan bu konuda çok büyük başarıları olan ve en karışık vefkleri duruma ve kişiye göre, istenilen meseleye göre uygulayan ünlü medyumlardan birisidir.

Vefkler Nasıl Yapılıyor?

Vefk hakkında farklı kaynaklarda değişik tanımlara ve yorumlara ulaşmanız muhtemeldir. Bilinen bir yanlış bilgi de vefkin İslam dini yana semavi dinler ile ilişkilendirilmesidir. Vefk kesinlikle hiçbir din ile alakalı değildir. Bilinen bir çok kaynakta bu uygulamanın Hindistan’dan ve Sabiler olarak bilinen ve Kuran’da da adı geçen kavimden İslam’a geçtiğinden bahsedilmektedir.

Oysa yapılan araştırmalar sonucunda görülmüştür ki vefk ve benzeri bir çok uygulama aslında bir çok toplumda kullanılmış ve etkili olarak görülmüş bir yöntemdir. Medyum Okşan Hocamız vefk hakkında bir çok kaynak ve yazıtlardan elde ettiği verileri kendi aile geleneklerinden gelerek öğrendiği bilgiler ile doğal bir uyum içerisinde uygulayabilmektedir.

Vefk bilinenin aksine Arap ya da Pers harflerinden uygulan bir işlem değildir. Yani vefkin özünde esas önemli ölçü bir takım hesaplamalar da yatmaktadır. İslam kaynaklarında ve bir takım İslam bilginlerinin uygulamalarında ise Kuranda geçen ayetlerden ve Allah’ın isimlerinden de faydalanılmaktadır. Bunların yanında Huruf’i Mukata harflerinin de bir takım sırlar barındırıldığına inanıldığı için sık sık kullanıldığı da bilinen bir gerçektir. Ancak İslam dinine inanan insanların yanıldıkları nokta ise sanki tüm bu tarz işlemlerin Arapça olması gerektiğidir. Oysa Arapça yazı dilini çok sonraları başka toplumların ve özellikle İran toplumunun kültüründen almıştır.

Medyum Okşan Hocamız ise vefkin bilinen her çeşidini uygulamakta ve bu konuda tüm önyargıları yıkmaktadır. Medyum Okşan Hocamız bizlere vefkin her çeşidinin olduğunu ve doğun sancılarından tutun da aşk ve bereket vefklerine kadar her çeşitlerinin de uygulanabildiğini açıklamıştır. Bizler doğamız gereği araştırma yapan ve maalesef ki karşımıza çıkan her bilginin doğruluğunun sağlamasını yapmadan kabul edebilen bir toplumuz. Medyum Okşan Hocamız bu konuda tüm önyargıları çiğneyerek vefk hakkındaki gerçek bilgileri ve uygulamaları tüm gerçekliğiyle uygulamaya devam etmektedir.

Aşk Vefki

Bizler doğamızın gereği karşı cins ile sürekli bir bağ kurma ve bir şekilde iletişime geçme dürtüsü ile yaşamaktayız. Bunun sonucunda gelişen ve bizleri kendine bağlayan bu duygulardan birisi de aşk dediğimiz en kuvvetli duyguların başında gelen olaydır. Medyum Okşan Hocamıza yıllardır başvuran sayısız kişi bu dertten muzdarip olarak gelmiş ve mutlu bir şekilde ayrılmıştır. Olayın özü ise karşı tarafa kendini fark ettirmek ve kendini karşı cinsin gözünde çekici kılmaktan geçmektedir.

Medyum Okşan Hocamız bu konuda medyumluk geleneğinin en eski uygulamalarından olan aşk vefki uygulamasını çoğunlukla kullanmaktadır. Çok etkili olan bu tılsımın uygulanması çok zahmetli ve etkileri ise çok büyüktür. Bu vefki genellikle aralarında sorunlar yaşayan eşler, sevgililer ve çiftler talep ettiği gibi, sevdiği kişiye kavuşabilmek adına kendini o kişinin gözünde çekici kılmak ve aşkına kavuşmak isteyen çoğu erkek ve kadınlar da talep etmektedirler.

Aşk veflerinde en önemli unsur ise doğru bilgiler ve doğru yapılan hesaplamalardır. Hangi yöntemi uygulayacağı ve hangi yöntemin uygun olduğu ise medyumun yaptığı hesaplamalar sonucu belli olmaktadır. Medyum Okşan hocamız bu güne kadar en zor aşk veflerinden bile başarı ile sonuç almıştır. Önemli olan ise kesin bilgiler ile duruma göre istenilen kişisel bilgilerin doğru olması gerektiğidir.

Vefk Çeşitleri

Yıllar boyunca gizemin kapısında büyük bir sabır ve bilgelikle bekçilik yapan Medyum Okşan Hocamızın değişik toplumlardan ve kademelerden yardımda bulunduğu değerli dostları ve  kendisinden yardım isteyen siz kıymetli kardeşleri, en çok hangi vefkler istemiştir bunun cevabını araştırdık. Kıymetli hocamızın bizlere verdiği bilgileri sizlerle paylaşmaya kara verdik. Uzun yılladır hocamızın uyguladığı veflerin bir kısmını ancak yazabileceğiz. Çünkü sayısı oldukça fazla ve çok ayrıntılı işlemlerdir.

Öncelikle en çok talep gören vefklerin başında aşk vefkleri gelmektedir. Bunun ardından ise ısındırma ve muhabbet vefkleri gelmektedir. Rızık bolluğu için yaptırılan vefkler, bereket için istene vefkler, cin ve doğa üstü güçlere karşı koruma vefleri, iş yeri ve evi hırsız ve uğursuz kişiler ile nazardan koruma vefkleri, bağlama vefkleri ve diğer tüm konularda vefleri Medyum Okşan Hocamız itina ile uygulayabilmektedir.

Vefler uygulandıkları duruma, kişiye ve hangi yöntemin kullanılacağına göre değişik ölçülerde yapılabilmektedirler. Bunlar üçe üç, dörde dört, beşe beş gibi ve hatta bazı durumlarda otuz altıya otuz altı veklerin de Medyum Okşan Hocamız tarafından yapıldığı görülmektedir. Bu önemli hesaplamalara ve bazen semavi kitaplar bazen de gizemli sembollerin kullanıldığı vefkler kesinlikle bu konuda yetkinliği olmayan kişiler tarafından merak amaçlı bile yapılmamalıdır. Çok kötü sonuçların doğmaması adına istediğiniz vefk işlemi için Medyum Okşan Hocamız sizlere hizmet vermektedir.

Vefk Yaptıranlar

Kadim ve gizemli bir geleneğin son temsilcilerinden olan Medyum Okşan Hocamız  çok sayıda kişiye yurt içi ve yurt dışında vefk çalışmaları yapmıştır. Vefk tabiatın ve evrenin gizemli güçlerinden birisidir. İnce hesaplamalar ve sayıların gizemli durumlarından yapılan bu işlem çok etkili ve kesin sonuçlar vermektedir. Unutulmamalıdır ki dünyanın düzeni ve dengesi de belirli rakamların ve değerlerin üzerinedir. Mesela altın oran denilen bir sayı vardır ki bu her şeyde ve insanda bile vardır, pi sayısı ve çi sayısı gibi sayılar da bu düzenin bir parçasıdır. Böylece vefk işleminin de sayılar ve hesaplamalar ile ilgili olması hiç de garip bir durum değildir. Tek fark ise bir takım gizemli efsunlar ve ayetler ile de kullanıldığı durumlar olmasıdır.

Bu güne kadar medyum Okşan Hocamız’a değişik vefkler yaptıran kişilerin memnuniyetleri dilden dile dolaşmaktadır. Aldıkları olumlu sonuçlar ve hocamızın başarıları sebebiyle aynı kişiler bir çok vefkler de yaptırmışlar ve bunları evlerinden tutun da iş yerlerine koymuş  ve üzerlerinde taşınabilecek vefklere kadar taleplerde bulunmuşlardır. Yıllar boyunca uyguladığı bu yöntem sayesinde birçok insan mutluluk dolu evliliklere ve sevimli yavrulara sahip olmuştur. Kimisinin hayret verici şekilde rızkı genişlemiş ve bereketli iler nasip olmuştur.

Hayatını kendisine verilen medyumluk sırları ve büyünün gizemli yolunda geçiren Medyum Okşan Hocamız, yıllardır her kesimden insana yardımcı olmakta ve çözülemeyecek denilen seviyedeki dertlerini çözmekte, düzelmek denilen birçok durumu ise düzeltmektedir. Bunları yaparken atalarından aldığı geleneklerine saf bir kalple bağlı olarak sadece insanların isteklerine cevap vermekte ve kimseyi hiçbir konuda yargılamamaktadır.

İnsanlar kendi hür iradeleri ile çizdikleri yollarında ilerlerken karşılarına çıkan engellerde onlara omuz veren medyum Okşan hocamız başarıları sayesinde herkesin saygısını kazanmış değerli bir medyumdur. Yaptığı vefk işlemleri sayesinde bu ilimde büyük üstat olduğu kabul edilmiş ve saygın medyumlar arasında ilk sıralarda yerini almıştır.

Yorum Yap

Yorum Yap