En İyi Medyum Kimdir?

En İyi Medyum Kimdir?
En İyi Medyum Kimdir?

En iyi medyum kimdir sorusunu son zamanlarda çok soruyorlar ve biz de en iyi medyum kimdir sualini bu yüzden yanıtlamaya karar verdik.

Gizemli dünyaların kapısını aralayan kişiler insanlık tarihi boyunca dikkatleri üzerlerine çekmeyi başarmışlardır.

Bu özel kişilere tarihin akışı içinde birçok farklı isimler veriliyor olsa da günümüzde en çok medyum olarak tanınmaktadırlar.

Asıl merak edilen ise en iyi bir medyum nasıl bulunur sorusunun cevabıdır. Detaylar yazımızın devamında…

Medyumlar, karanlık ilimler ile dünyamızın arasındaki sınırın üzerinde dengeyi sağlamaya çalışan kimselerdir desek yanlış olmaz.

Günümüzde birçok farklı konuda kendisine danışılan ve görüşlerine saygı duyulan özel kimselere pek sıkça olmasa da rastlamak mümkündür.

Özel yetenekleri olan ve insanlara zihnin ötesine geçebilecek konuda yardım eden bu kişiler kendi içlerinde de birtakım sınıflara ayrılmaktadırlar.

Kimileri sadece fal ve buna benzer daha basit gibi görünen konularda insanlara öngörülerde bulunurken bazıları da daha karanlık ve çözülmesi için tüm yolların kapalı olduğu konularda yardımcı olabilmektedirler.

Bu özelliklerde birine en iyi medyum diyebilmek için o kişinin gizemli ilimler konusundaki tecrübeleri ve yeteneklerini bilmek gerekmektedir.

Türkiye’deki En İyi Medyumlar Kimlerdir?

Türkiye’deki ki en iyi medyumlar kimlerdir denildiğinde ülkemiz gerek coğrafi olarak gerekse de üzerinde geçmişten günümüze yaşamış kadim halkların bize aktardığı tecrübeler konusunda oldukça şanslı bir noktadadır.

Binlerce yıllık tarihe kucak açan Türkiye topraklarında yetişen en iyi medyumlardan birisi de şüphesiz ki Medyum Okşan Hoca’dır diyebiliriz.

Ülkemizin hem dini konularda birçok farklı inanca ev sahipliği yapıyor oluşu hem de bu sayede farklı kültürlerin medyumluk ve büyü gibi konulardaki bilgilerine ulaşım açısından kolaylık olması bulunmaz bir nimettir.

Tabi ki de medyum olmak demek bu sıfatı almaktan ziyade hak etmek de demektir. İyi bir medyum olmanın sırrı hem kişide bu kabiliyetin var olmasına hem de gerekli ilimleri öğrenebilmeye bağlıdır.

En İyi Medyum Yorumları

En İyi Medyum Yorumları
En İyi Medyum Yorumları

En iyi medyum yorumları incelendiğinde karşımıza çıkan medyumların belli başlı özellikler taşıdığı görülmektedir.

Bu özellikler olmazsa olmaz denilebilecek özellikler olduğu gibi tam manasıyla da bir medyumu tanıma noktasında yeterli olmamaktadır.

Şu medyum en iyi medyumdur diyebilmek çok zordur. Çünkü bazı üstatlar haricinde her medyum her konuda iyidir demek te yanlıştır.

Karşımıza çıkan ve gerçek medyum olduğuna kanaat getirdiğimiz kişiler hakkındaki medyum yorumları incelendiğinde şu özelliklere ulaşmaktayız.

  • İyi bir medyum kesinlikle hem manevi hem dünyevi ilimler konusunda eğitimlidir.
  • Gerçek medyumlar insanları etkilemek için uğraşmazlar keza bu konuda doğal yetenekleri vardır.
  • Medyumlar kişilerin değerleri ile savaşmazlar.
  • Doğru konu için doğru medyuma danışmak kesinlikle çok önemlidir.
  • Gizli ilimler tecrübeli medyumların alanıdır.

Gerçek Medyum Kime Denir?

Gerçek medyum kime denir sorusunu cevaplandırıyoruz… Gerçek medyum kesinlikle ilmi açıdan alanının en sağlam eğitimlerini almış kimsedir.

Özellikle büyü ve karanlık alemler ile ilgili konuların anlatılırken bile ne kadar korkutucu olduğu düşünülürse bunlarla boğuşmak zorunda olan kimselerin ne gibi becerilere sahip olması gerektiğini siz düşünün.

Medyumluk bir gelenek olmanın dışında doğru ailelerin doğru çocukları yetiştirmeleri ve bunun kuşaktan kuşağa aktarmaları sonucunda yaşamını süregelmiştir.

Gerçek bir medyum olmak için yeteneklerin yanında sabır ilk başta gelmektedir. İnsanların en zor sorunlarına en zor zamanlarda çözüm üretebilen bu gizli ilim sahiplerine gerçek medyum demek mümkündür.

En İyi Hoca Yorumları

En İyi Hoca Yorumları
En İyi Hoca Yorumları

En iyi hoca yorumları ile ilgili soruya geçmeden önce hoca ve medyum arasındaki kavramsal noktaya değinmekte fayda vardır.

Ülkemizde dini konularda insanlara bilgi verme konusunda eğitim alan ve fıkhi meselelerde insanları bilgilendirmekle memur olan kimselere hoca denilmektedir.

Biraz daha açacak olursak papaz ve hahamları da bu sınıfa dahil edebiliriz. Ancak bilinmesi gereken konuların ilki hocalar medyum değildir.

Fakat her medyum dinler konusunda yeterli bilgi ve donanıma sahip olmaktadır. Bu bağlamda bir ağız alışkanlığı olarak insanların din ve büyü arasında bağ kurmalarından dolayı da medyumlara hoca demeleri son derece doğaldır.

En iyi hocalar ya da medyumlar kimlerdir diye merak ettiğimizde daha önce de sıraladığımız bazı kriterler akla gelmekle birlikte bazı dikkat çeken hususlara da değinmekte fayda vardır.

  • En iyi hoca ya da medyum en iyi büyü yapan değil bunu bozmayı da bilendir.
  • Karanlık alemler ile irtibata girebilmesi kadar o boyuttaki varlıkları kontrol etmesi de önemlidir.
  • Bildiklerini tecrübe eden ve yaptığı işin ciddiyetini bilen medyumlar en iyi hocalar arasında gösterilmektedir.

En Garantili Medyum ve Hocalar

En garantili medyum ve hocalar insanların en çok merak ettiği kişiler arasında yer alıyor.

Fakat burada insanların atladıkları en büyük ve en önemli konu ise medyum kadar kişilerin de bu süreçte sorumluluğunu taşıması gerektiğidir.

Örneğin gerçek medyum denebilecek birisinin bunu kanıtlamak gibi bir isteği ya da arzusu olmadığı halde insanların bir sorunun çözümü konusunda danıştıkları halde birçok önemli konuda yalan söyleme eğilimleri olduğu biliniyor.

En garantili medyum konusu bu sebeple kişilerin kendi iç dünyaları ile de ilgili bir konudur.

Bazı meselelerin çözümü nasıl da uzun sürüyorsa medyum ile iletişime geçtiğimiz konularda da belli bir süreç vardır.

Önemli olan iyi medyum ile tanışmak ve doğru kararı verebilmektir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir