İlk Büyü Nasıl Ortaya Çıktı?

Büyü, gizemi ve karanlığı çok merak edilen bir ilimdir. Bu yazımızda Medyum Okşan Hoca bu gizemden ve ilk büyünün nasıl ortaya çıktığından bahsetti. Özellikle büyüler ve etkileri hakkında da aradığınız tüm detaylar yazımızın devamında sizlerle...

İlk Büyü Nasıl Ortaya Çıktı?
İlk Büyü Nasıl Ortaya Çıktı?

İlk büyü nasıl ortaya çıktı merak konusudur. Elbette ki bu konu ile alakalı bir çok rivayet bulunmaktadır. Bu rivayetlere göre de ilk büyü hakkında insanların farklı görüşleri farklı coğrafyalarda hakim olmaktadır. Bir çok kaynak bunu Babil’e dayandırmaktadır. Bazı kaynaklar ilk insanlara kadar götürmektedir. Bazıları ise Harut ve Marut adlı meleğin insanlara öğrettiğinden bahsetmektedir.

Harut ve Marut meselesi doğrudur ancak bu tüm insanlığa öğretildiği manasında değildir. O bölgede o halka bir takım büyüler öğretmişlerdir ki bu başka bir başlıkta incelenecek. İlk büyü nasıl ortaya çıktı sorusu aslında net olarak şu tarih cevabı verilemeyecek bir sorudur. Çünkü eski kaynaklar insandan önceki kavimlerde de büyüden bahsetmektedir. Büyü ile alakalı şunlar da bilinmelidir.

  • Büyü cinler ile doğrudan alakalı bir ilimdir.
  • İnsandan daha önce yaratılan cinler de büyüye hakimdirler.
  • İnsan cinlerden üstün olduğu için bu ilme de hakimdir.
  • İlk büyüler genellikle eşler arasını açmak için yapılmıştır.
  • Büyü karanlık yönü çok yüksek bir sırdır.

Harut ve Marut

Harut ve Marut bizzat yaratıcının kendi kudreti ile insanları sınav etmek için yolladığı iki melektir. Bunlar büyük ihtimalle Babil ülkesine gönderilmişlerdi. İnsanlar içine insan bedeni ile karışarak türlü sihirler öğretmeye başlamışlardı. Bu fesat yayıldıkça da insanların hayatlarında türlü kötülükler yaşanmaya başlamıştı. Elbette ki bu iki melek vazifeliydiler.

İnsanların bu ilgisi ve işleri büyü ile çözme arzusu Harut ve Marut isimlerindeki melekleri de çok şaşırttı. İnsanlar peygamberler yerine büyü yolunu seçtiler. Sonunda da bir çok yuva bu büyülerden dolayı dağıldı. Bir çok insanın mutluluğu gölgelendi ve hayatı karardı. Şeytan ve cinlerin musallatına sebep olan olaylar bu iki meleğin öğretileri ile ortaya çıktı.

Büyü Gerçek Mi?

Büyü gerçek mi sorusu akıllarda hep yer eden bir sorudur. Bazı kesim büyüyü ilkel bir bilim yöntemi olarak görmekte, bazıları kabul etmemekte ve bazıları da kesinlikle inanmaktadır. Büyü kutsal tüm dinlerde gerçek olarak bariz şekilde anlatılmıştır. Büyü karanlık ilimleri, metafiziği ve boyutlar arası bir çok konuyu kapsamaktadır.

Özellikle de büyü gerçek mi sorusuna net bir cevap almak için büyünün etkilerine şahit olunması gerekir. Geri kalan tüm anlatımlar imani bir durum olacaktır. İnsan buna inanır ya da inanmaz. Tamamen tercih meselesidir. Fakat bizler inanmış ve iman etmişizdir ki büyü gerçektir. Kuran’ı Kerim de de büyü mevzu bahsi geçmekte ve gerçek olduğu buradan da anlaşılmaktadır.

İnsanların büyü konusunda yardım almaları gerektiğinde kesinlikle ehil kimselere danışmaları da şarttır. Aksi halde zarar görmeleri kaçınılmaz bir hal alacaktır. Büyü ilmi tehlikelidir ve bilmeyen ehil olmayan için daha da tehlikelidir. Zira gerçekliği konusunda şüpheye düşerek büyü ritüelleri yapmaya kalkışan bir çok kimsenin başına da türlü sıkıntılar gelmiştir.

Büyü Nasıl Anlaşılır?

Büyü nasıl anlaşılır hepimiz merak eder ve bu konuda yardım edinmek isteriz. Zira kimse sıkıntılı bir hayat sürmek ve büyülerin boyunduruğunda yaşamak istemez. Medyum Okşan Hoca özellikle insanların bu sebeple büyüyü tespit etme konusunda meraklı olduklarını ifade etmiştir. Aslında büyünün anlaşılması için en garanti yol bakım yapılmasıdır.

Büyü bakımı olmadan da büyü nasıl anlaşılır sorusuna cevap olarak uygulanacak yöntemler vardır. Elbette ki bu büyük bir tecrübe gerektiren konudur. Bu özellikle büyü yapılan kişinin davranışlarından ve son zamanlardaki rutininden de anlaşılabilir. Ama yine de bir kişideki büyüyü anlamak için en uygun yöntem bakım olacaktır.

Büyü Nasıl Bozulur?

Büyü nasıl bozulur sorusuna cevap arayan kimseler her yerde bunu araştırmaktadırlar. Ancak insanoğlu kendini çok kudretli görerek de büyük bir hataya düşmektedir. Büyü bozmak sanıldığı kadar kolay bir işlem değildir. Bunu yapabilmek için iyi yetişmiş tecrübeli bir medyum olunması şarttır. Zira dua ederek büyü bozulması diye de bir kaide yoktur.

Büyü bozma hususunda elbette ki dua iyileşme için büyük bir sırdır. Ancak büyü nasıl bozulur diye soran kimse bilmelidir ki büyü büyü ile bozulur. Yani çivi çiviyi sökmektedir. Büyü bozma için yapılan büyünün bir benzeri tam tersi uygulama ile yapılır. Sonrasında ise bu büyünün cinleri büyük ihtimalle yakılmaktadır.

Büyü Nasıl Etki Eder?

Büyü nasıl etki eder sorusunu kendisine ya da çevresine büyü yapılmasından şüphelenen kimseler daha çok sormaktadır. Bu çok haklı bir soru olup insanlara doğru anlatılmalıdır. Büyü farklı amaçlar için yapılabilir. Kimisi aşk büyüsü kimisi ayırma büyüsü olarak adlandırılmaktadır. Ancak etki olarak benzer ve ayrı etkileri de olabilmektedir.

Büyü yapıldığında insanda ruhi ve fiziki bazı sıkıntılar görülebilir. Büyü nasıl etki eder sorusunun cevabı da bu sıkıntılarda gizlidir. Kimi insanlar uykusuzluk belasına kimisi de uyur uyumaz karanlık kabuslara tutulurlar. Kimi insanlar akıl sağlığı sorunu yaşarken kimisi de saf ve unutkan bir yapıya bürünürler.

Büyüler yapılış amaçlarına, şiddetine ve yapan medyumun kullandığı yöntemlere göre farklı etkiler gösterebilirler. Büyü insanın ruhunu tutsak alarak kendi kişiliğinden uzaklaştırabilir. Farklı bir kişiliğe bürünmeye sebep olabilir. Büyü asla hafife alınmaması gereken ve çok tehlikeli olan bir karanlık ilimdir. Bu ilim ehlinin elinde bal etkisi de eder zehir etkisi de eder.

Büyü Ne Yapar?

Büyü ne yapar ve hayatımıza nasıl etki eder merak konusudur. Büyü ilmine ilgi duyan ve tarihsel süreçte bunu araştıran her insan bu soruyu sormuştur. Büyü insanın hayatını tam merkezinden etkilemektedir. Büyü sebebiyle teşhis konulamayan hastalıklar yaşanabilir. Akıl sağlığı ile ilgili sorunlar ve sosyal hayatımızda kontrol edilemeyecek daha nice problemler yaşanabilir.

Büyünün amacı da tam olarak insan hayatını kendi istediği yöne doğru evirmektir. Büyü ne yapar sorusuna net cevap vermek mümkün değildir. Zira ayrıntıya girmek lazım gelecektir. Çünkü kara büyü ve normal büyülerin her birisi bile aynı amaç için bile yapılsa farklı etkiler göstereceklerdir. Büyü yapılış amacına ve büyü yapılan kişiye göre farklı etkiler gösterebilir.

Büyünün Bozulduğu Nasıl Anlaşılır?

Büyünün bozulduğu nasıl anlaşılır sorusunu büyü bozduran herkes sormaktadır. Çünkü bir çok kişi büyü bozdurmak için değişik kişilere başvurmaktadır. Bu kimselere bozdurdukları büyülerden de bir sonuç almak istemekte ve bazen bunu anlayamamaktan da yakınmaktadırlar. Medyum Okşan Hoca bu durumda belli başlı kriterler olduğunu bildirmektedir.

Öncelikle büyünün bozulduğu nasıl anlaşılır sorusuna değişik cevaplar verilebileceği unutulmamalıdır. Zira papaz büyüsü ile evlilik büyüsünün bozulması sonunda farklı sonuçlar çıkabilir. Büyü bozma ritüelleri de ne kadar farklıysa sonuçları da farklılık gösterebilir. Büyü bozulduğunda ilk olarak kişide rahatlama ve huzur ortaya çıkar. Bu konuda şu etkilerin de görüldüğü bilinmektedir.

  • Büyü bozulduğunda ilk zamanlar kişide saf bir hal olabilir.
  • Büyü bozulan kişi başlarda korunmasızdır ve sürekli dua edilmelidir.
  • Büyü bozma konusunda çalışma yapılan insanlar kabuslarından yavaş yavaş kurtulur.
  • Büyülerin ruha ve bedene verdiği yaralar zamanla ortadan kalkar.
  • Akıl sağlığı sorunları bazen kalıcı olsa da bu da zamanla düzelebilecek bir sorundur.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir