1. Anasayfa
 2. Büyüler

Cifir İlmi Nedir?

Cifir İlmi Nedir?

Cifir ilmi nedir sorusu bu konuyu merak eden herkesin sorduğu soruların başında gelmektedir. Bu ilim çok özel bir hesaplama tekniği kullanılarak yapılmaktadır.

Özellikle Kuran’dan bir takım manalar çıkarmak ve bazı olayları çözmek için cifir ilmine başvurulmaktadır. Eski zamanlarda rakamların yerine kullanılan harfler vardır.

Bunu hece sıralaması gibi bir çok farklı özel teknik takip etti. Sonuç olarak da  Kurani harfler kullanılarak belli kural ve kaideler ile değişik rakamlara karşılık gelen ayet ve harflere manalar verilmeye başlandı.

Bu ilmin Hz. Ali’den beri İslam alimlerince kullanıldığı bildirilmektedir. Ona da Hz. Muhammed’in öğrettiği rivayet edilmektedir.

Cifir ilmi ile dünyanın başlangıcından sonuna kadar her olay hakkında bilgi almanın mümkün olduğuna inanılmaktadır.

Özellikle de Medyum Okşan Hoca bu ilimdeki başarılı tespitleri sebebiyle çok tercih edilen bir hocadır. Cifir ilmi nedir sorusu basit yanıtlar ile geçiştirilebilecek bir soru değildir.

Bu ilmin çok yönlü olduğu bilinmelidir. Özellikle İslam dininden öncesinde de farklı şekillerde var olduğu ve kullanıldığı da bilinmektedir. Ancak Kuran ile bu hesaplamalar resmen çığır atlamıştır.

Medyum Okşan Cifir İlmi hakkında şu bilgileri vermiştir:

 • Cifir ilmi ile bir çok konu hakkında bilgi edinmek mümkündür.
 • Bu ilim sayesinde Kuran’ın bir nevi şifrelerinin çözülmesi sağlanır.
 • Böyle bir ilim bazen büyü ile alakalı konularda da kullanılır.
 • Bir kimsenin ya da bir olayın akıbeti hakkında cifir ilmine başvurulur.
 • Medyum Okşan Hoca bu ilimde çok ileri bir medyumdur.

Bazı ilimler vardır ki bunların kullanımı büyük din alimleri tarafından da caiz görülmüş ancak çoğunluğun ise bu konuda görüşleri olumsuzluk ifade etmiştir.

Ehli olmayanların kullanmaması istenilen bu ilimlerden birisi de hiç şüphesiz cifir ilmidir.

Medyum Okşan Hoca bu yazımızda sizler için cifir ilmi nedir sorusunu cevapladı. Detaylar yazımızda…

Cifir Hesaplama

Cifir hesaplama çok özel yöntemler kullanılarak yapılan bir işlemdir. Özellikle bu konuda bir kaç farklı görüş olduğu da bilinmektedir.

Bunun sebebi İslam dininden önce de cifir hesaplarının kullanılıyor oluşudur. Özellikle Aram ve İsrail kaynaklarında cifir hesaplarına benzer bir çok farklı yöntemin binlerce yıl kullanıldığı gözlemlenmektedir.

Günümüzde en çok kullanılan cifir hesaplaması ise Kuran harflerine belirli değerlerin aranması ile yapılmaktadır.

Ancak bu işlem harflere rakamlar tayin etmekten ibaret değildir. Bundan dolayı insanların bu rakamlar ile ayetleri karşılaştırmaları çok tehlikeli sonuçlar doğurabilmektedir.

Medyum Okşan Hoca bu konuda çok dikkatli ve titiz olunması gerektiğini belirtmiştir.

Çünkü insanlar sağdan soldan edindikleri eksik bilgiler ile ne yapacaklarını bilmedikleri cifir hesaplama metotlarını uygulamaktadırlar.

Daha sonrasında ise kendilerini bu konuda yetkin sanarak şeytanların ve cinlerin tuzağına çekilmektedirler.

Geçmişte ve günümüzde mehdilik ve tanrısallık iddia eden kimselerin bir çoğu bu sebeplerden dolayı o hale gelen kişilerdir.

Cifir hesaplama sadece belli başlı rakamların toplamlarını bulmak değil onlar ile ilgili nereye bakılması gerektiğini de bilmektedir.

Cifir hesaplama sanıldığı kadar kolay değildir ve profesyonel yardım alınması şarttır. Bu konuyla alakalı olarak özellikle hocamıza danışmanız sizin için çok faydalı olabilir.

Bir çok yerde bu konuyla ilgili bilgi kirliliği olması sizi asla etkilememelidir. Bunu aşmak için kesinlikle doğru yerden doğru bilgi alınması lazımdır.

Zira cifir hesabı ile öğrenmek istediklerimizi ancak bu şekilde elde edebiliriz.

Cifir İlmi Caiz Mi?

Cifir ilmi caiz mi sorusu elbette ki İslam dininde çok tartışılan konuların başında gelir. Elbette ki bu tartışma genellikle alimler arasında süregelmektedir.

Kimileri rivayetle sabit hadisleri buna delil göstererek cifir ilminin caiz olmadığını dile getirmişler kimileri de Kuran’da bunun sabit olarak belirtildiğini ve yıldızlara bile yaratıcı tarafından yemin edildiğini belirterek caizdir demişleridir.

Medyum Okşan Hoca bu konuda İmam Cafer’i Sadık ve İbn-i Arabi ile aynı saftadır.

Bazı alimlerin caiz değil demelerinin temelinde bu ilmin kötüye kullanımı ve kullanılmadığında da bir dini eksiklik olmayacağı sebebidir.

Medyum Okşan Hoca bu ve bir çok sebepten dolayı cifir ilminin ehil kimseler için caiz olduğunu belirtmektedir.

Çünkü avamlar bu konuda çok yanılgıya düşebilir ve kendilerini söz sahibi görüp yanlış görüşlerini beyanda çekinmeyebilirler.

Ondan dolayı da avama caiz olmaması görüşüne de katılmaktadır. Cifir ilmi caiz mi sorusuna bu açıdan bakılması gerekmektedir.

Çünkü bu ilmin en önemli yanlarından birisi de gayb aleminden haberler de verebilmesidir. Bunu da elbette ki Kurani bilgi ile vermektedir.

Cifir ilmi çok derin bir ilimdir. Büyü ve karanlık ilimler kadar esrarlı ve karmaşıktır. Bundan dolayı her önüne gelenin harflere değerler vererek Kuran’dan mana çıkarması yanlıştır.

Cifir ilmi caiz mi tartışması bu sebeple ortaya çıkmakta ve bu gibi durumlardan dolayı caiz değil denebilmektedir.

Ancak ehlinin elinde kullanıldığında ise sakınca olduğu söylenemez.

Cifir İlmi Ne İşe Yarar?

Cifir ilmi ne işe yarar sorusu da en sık sorulanlar arasındadır. Çünkü bir çok insan bu ilmin ne olduğu hakkında en ufak bir bilgiye bile sahip değildir.

Diğer yandan ebced hesabı olarak da bilindiği de göz önünde tutulursa farklı isimleri olması da buna sebep olabilir. Cifir ilmi ile bu işin ehli olan insanların öğreneceği çok şey vardır.

Özellikle daha önce de belirttiğimiz üzere bu ilim Kurani harfler ile ve Kuran kullanılarak yapılmaktadır. Ancak yıldızlara ve burçlara da danışılması gerekebilmektedir.

Bununla alakalı olarak en güzel bilgiler İbn-i Arabi başta olmak üzere bir çok alimin nadir bulunan orijinal eserlerinde vardır.

Medyum Okşan Hoca cifir ilmi ne işe yarar sorusunun bu ilim ile ilgili olarak düşünüldüğünde çok yavan kalacağını söylemektedir.

Çünkü bu ilmin sınırları çok ama çok geniştir. Özellikle gaybi meseleler ele alındığında ciddi bir çok konuyu içerdiği de görülebilir.

İnsanların gelecek merakları sebebiyle bu ilme yoğunlaşmaları da elbette ki tehlikelidir.

Bundan dolayı bu ilmi medyumlar her zaman kullanmayı tercih etmemektedirler.

Cifir İlmi ile ilgili şunlar çok önemlidir:

 • Cifir ilmi bilinen ve bilinmeyen bir çok konuda haber verir.
 • Cifir ilmi yıldızları, burçları ve harfler ile rakamları içene alan bir ilimdir.
 • Cifir ilmi İslam dininden daha önce de kullanılmaktadır.
 • Günümüzde genellikle Kuran üzerinden cifir hesaplamaları yapılmaktadır.
 • Cifir ilmi ile ilgilenen çok büyük İslam alimleri de olmuştur.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir