Hüddam Çağırma

Hüddam Çağırma
Hüddam Çağırma

Hüddam çağırma karanlık ilimlerin içinde en zorlu ve en tehlikelisidir. Bu zorlu sınavı geçen kimseler ise hüddam sahibi olmakta geçemeyenler ise sıkıntılı bir geleceğe doğru yürümektedirler.

Medyum Okşan Hoca özellikle hüddam ile ilgili merak ettiklerinizi cevapladı. Bu konuyla ilgili tüm merak edilenler yazının devamında sizlerle…

Hüddam çağırma çok özel yöntemler kullanılarak bir ya da birden fazla cini davet etmektir. Ayrıca bu cinlerin size hüddam olabilmesi için yani bir nevi onlara efendi olabilmeniz için de çok çetin yollardan geçmeniz gerekir.

Medyum Okşan Hoca hüddam çağırma hakkında çok fazla bilgi olmadığını ve bu ilmi yalnızca işinin ehli kimselerin bildiğini ifade etmektedir.

Özellikle hüddam hakkında sağda solda okuduğunuz ve izlediğiniz bir çok şey aslında gerçeği yansıtmamaktadır. Hüddam, sahibine hizmet eden cinlere verilen isimdir.

Hüddam Çağırma Nedir?

Hüddam Çağırma Nedir?
Hüddam Çağırma Nedir?

Hüddam çağırma nedir denildiğinde bu soruyu en iyi cevaplayan bizim sitemizdir. Bir kimse hüddam çağırma konusunda kendinden eminse bunun için değişik yollara başvurabilmektedir.

Ancak genellikle de bunu yapmaya çalışanların sonu pek de hayırlı olmamaktadır. Çünkü insan bu sınavların sonunda güçsüz düşmekte ve her türlü saldırıya ve vesveseye açık hale gelmektedir.

Vesvese de sizin inancınızı sarsarak hüddam sahibi olacakken cinlerin kölesi olmaya doğru sizi iteleyebilmektedir. İnsan yaratılmışların en üstünüdür.

Bu sebeple de tüm yaratılmışlara hükmetme yeteneğine sahiptir. Bu irade ve sabır isteyen bir iştir. Fakat hüddam çağırma denilince tüm bildiklerinizi unutmanız gerekir.

Hüddam çağırma konusunda özellikle şunları bilmeniz gereklidir:

  • Hüddam çağırma için uzun sürecek bir karanlık hücre hayatına hazır olmanız gerekir.
  • Bu süre zarfında yemek ve içmek ile ilgili çok keskin sınırlar vardır.
  • Hüddam gelmeye başladığında kişinin imanını test edecektir.
  • Bu sıkıntılı sınavları aşabilen insan sayısı çok azdır.
  • Hüddam çağırma sonunda akıl sağlığını kaybeden ve cin uğraması yaşayan çok insan vardır.

Hüddam İlmi

Hüddam ilmi tarihin en eski ilimlerinden birisidir. Hüddam sahibi olan kişilerin sahip olduğu bu ilim aynı zamanda nasıl hüddam sahibi olunacağını da bizlere açıklamaktadır.

Medyum Okşan Hoca özellikle hüddam ilmi konusunda kendisine danışılıp görüşleri alınan bir medyumdur.

Çünkü üstat makamında olan medyumlar da hüddam sahibidir. Hüddam sahibi olmak çetin sınavları geçmek ve nefsini yerle bir etmek ile başarılan bir yoldur.

Ancak bu klasik nefis terbiyesinin çok ötesinde ve sonu tehlikeler ile dolu bir yoldur. Hüddam sahibi olma o kadar kolay değildir ve buna sahip olan çok az insan vardır.

Özellikle kendinin hüddamı olduğunu iddia eden kimseler bunun kendiliğinden olduğunu ifade ediyorlarsa muhakkak yalancı ve cinlerin kontrolünde kimselerdir.

Çünkü hüddam cinleri köle gibi efendilerine hizmet eden cinlerdir. Bir insan nasıl ki kendi isteği ile birine gidip ben senin kölen olacağım demezse cinler de gidip bunu söylemeyeceklerdir.

Hüddam ilmi bu sebeple kazanılması ve emek verilmesi gereken ilimlerdendir.

Medyum Okşan Hoca özellikle hüddam ilmi kullanılarak yapılabileceklerin sınırının çizilemeyeceğini de ifade etmektedir.

Ancak hüddam sahibi olan kimseler kendi nefsi arzularından arındıkları için bu gücü kullanmaktan kendileri adına utanacaklardır.

Her kim ki hüddam ilmini insanları korkutmak için alelade kullanırsa o kimse cinlerin esiri olmuş demektir.

Rahmani Hüddam

Rahmani hüddam bu konuyu araştıran insanların karşılaştıkları bir tabir olarak bilinmektedir. Hüddam konusundan bahsederken bunların insan hayatının bir çok noktasında etki edebilecek ve efendisine sonsuz bir bağla bağlı cinler olduğunu ifade etmiştik.

Ancak rahmani hüddam denildiğinde ise bir kaç küçük fark ortaya çıkmaktadır. Hüddam çağırma süreci tamamlandığında o kapılar açılınca size gelen cinlerin ne tür olduğunu bilemeyeceksiniz.

Bunlar size ömür boyu hizmet edecek cinlerdir. Ancak bazıları vardır ki hem çok uzun yaşamışlar hem de kendilerini dine adamışlardır.

Bu sebeple de onlara rahmani hüddam ismi verilmiştir. Rahmani hüddam genellikle efendisinin kalbine göre gelmektedir.

Yani kendisine kötülük emredecek kalplerde gelmemekte ve bu emredilse bile bir şekilde bundan sakınabilmektedir.

Efendisine hep iyiliği tavsiye etmekte ve hüddam olmaktan çok sadık bir dost gibi davranmaktadır. Rahmani hüddam efendisi ölse bile onun ailesine sadık kalmakta ve onlara zarar gelmemesi için ömrü yettiğince hizmet etmektedir.

Rahmani hüddam Allah ve Peygamber sevgisini hem kendi içinde yaşayan ve bir çoğu büyük alimlerden ilim öğrenmiş olan cinlerdir.

Bu hüddamlar efendileri salih kimseler olduğunda daha da aşkla hizmet etmektedirler. Fakat özellikle ailenizi de koruma iç güdüsüne sahiptirler.

Normal hüddamlar da sizi ve ailenizi korusalar da siz vefat ederseniz bu hizmetlerini sonlandırarak yollarına devam etmektedirler. En büyük farkları yüksek bir imana sahip olmalarıdır.

Hüddamlar Ne İş Yapar?

Hüddamlar Ne İş Yapar?
Hüddamlar Ne İş Yapar?

Hüddamlar ne iş yapar sorusu çok kritik bir sorudur. Çünkü hüddam denildiğinde bunun cin milletinden hizmetçileri ifade ettiği iyi bilinmelidir.

Yani hadim kelimesinin çoğulu olarak bir çok cinin efendisine hizmet etmesini ifade eden kelime hüddam kelimesidir.

Bu konuda ilk bilinmesi gereken ise her önüne gelenin hüddam olamayacağıdır. Çünkü hüddam sahibi olabilmek için çok zorlu süreçler vardır.

Her kim ki kendini hüddam sahibi ilan ediyorsa belli başlı emarelerden işin aslını öğrenmek mümkündür. Çünkü çoğunlukla cinlerin oyununa gelen kimseler cinlere köle olsalar da kendilerini onların efendisi sanmaktadırlar.

Hüddamlar ne iş yapar sorusu aslında genel bir meraktan ziyade insanların bilmek istediği bazı konularda bilgi kirliliğinin önüne geçmek için sorulmaktadır.

Çünkü her önüne gelen kimse bu konuyu deşmekte ve üzerine düşmeyen yorumlar yapmaktadır. Hüddamlar farklı güçlere sahip cinlerdir.

Bunlar efendilerinin isteklerini yerine getirmekle mükelleftirler. Genellikle üstat makamındaki medyumların hüddamları vardır. Hüddam olmadan karanlık ilimler ile baş etmek imkansızdır.

Hüddamlar hakkında şu cevapları vermek doğru olacaktır:

  • Hüddamlar efendilerine hizmetle mükellef hizmetçilerdir.
  • Her hüddam cininden daha güçlüsü her zaman olabilir.
  • Özellikle büyü yapımında ve büyü bozmada hüddam kullanılır.
  • Cin musallatlarında hüddam yardımı ile bu sorun çözülebilir.
  • Hüddam sahibi efendiler onlardan dünyalık istemezler.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir